top of page

#DeklaracjaNaszychPraw - kampania informacyjna

Serdecznie zapraszamy do systematycznego zapoznawania się z nowym newsletterem na naszym profilu - #DeklaracjaNaszychPraw! W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Wam treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – najbardziej uniwersalnego dokumentu odnoszącego się do praw człowieka, źródła informacji o wolnościach i równościach każdego z nas. Nie zabraknie wielu ciekawostek, case studies czy spotkań z ciekawymi osobami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawa człowieka to uniwersalne, niepodzielne i niezbywalne prawa przynależne każdemu człowiekowi. Są one podstawą naszego człowieczeństwa, współistnienia i rozwoju rodzaju ludzkiego, a także wyrazem tradycji tolerancji obecnej we wszystkich kulturach. Na straży przestrzegania praw człowieka powinien stać każdy z nas, dlatego tak ważna jest ich znajomość.


Czym jest powszechna deklaracja praw człowieka?

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. Stanowi obecnie jeden z najważniejszych dokumentów odnoszących się do tematyki praw człowieka, a jej uchwalenie uważa się za przełomowe wydarzenie. Po raz pierwszy w historii przedstawiciele różnych środowisk i tradycji prawnych, reprezentujący wszystkie regiony świata, przyjęli uniwersalne prawa i wolności, które zapewniają wolność, równość i godność wszystkich jednostek. Może z nich korzystać każdy - bez względu na pochodzenie, płeć, religię czy kolor skóry.


Dlaczego została utworzona?

Prace nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka rozpoczęły się już w 1945 r. Głównym motywem utworzenia dokumentu były doświadczenia związane z II wojną światową. W świetle okrucieństwa i zbrodni dokonanych przez nazistowskie Niemcy, społeczność międzynarodowa zgodnie uznała Kartę Narodów Zjednoczonych za rozwiązanie niewystarczające w zakresie ochrony praw człowieka. W związku z tym zaistniała konieczność uchwalenia dokumentu o niezbywalnych prawach człowieka, który nadałby skuteczność postanowieniom Karty NZ odnoszącym się do praw jednostek.


Co zawiera treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?

Treść Deklaracji została podzielona na preambułę oraz 30 artykułów szczegółowo opisujących prawa i wolności, które są podstawą demokratycznego społeczeństwa. Wśród nich można wyróżnić prawa obywatelskie, polityczne, ekonomiczne, społeczne czy kulturowe. W preambule Deklaracji przedstawiono historyczne i społeczne przyczyny powstania Deklaracji. W tej części rządy państw zobowiązują się także do podjęcia wszelkich środków zapewniających powszechne i skuteczne przestrzeganie i uznanie wymienionych praw człowieka.


Ciekawostki

  • W 1999 r. Deklaracja została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej tłumaczony dokument na świecie. Przetłumaczono ją na ponad 500 języków i dialektów.

  • Na pamiątkę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka.

70 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page