top of page
UNAP_Logo_.png

United Nations Association Poland (UNAP) - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce, będące członkiem Światowej Federacji Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (World Federation of United Nations Association) powstałej w 1945 r. w Nowym Jorku, realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. 

1-137_edited_edited_edited_edited_edited
Nasz zespół!

Poznaj osoby, które tworzą UNAP!

Nad bieżącą działalnością UNAPu czuwa cztero osobowy zarząd, który ściśle współpracuje na co dzień z koordynatorkami oraz koordynatorami poszczegól-nych programów i projektów. 

Signing a Contract
Volunteers
RADA PROGRAMOWA

Poznaj członkinie i członków Rady Programowej UNAP - ciała doradczego naszego Stowarzyszenia. 

CZŁONKOWIE HONOROWI

Co roku przyznajemy status członkini/członka honorowej/honorowego wyjątkowo bliskim nam osobom i partnerom. Poznaj ich! 

Partnerzy 
i patronat

unnamed.jpg

Blisko współpracujemy m.in. z administracją rządową, uczelniami wyższymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi i wszystkimi innymi jednostkami, którym bliska jest idea ONZ!

bottom of page