top of page

PUBLIKUJEMY!

Co robimy? Jako stowarzyszenie realizujemy projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat ONZ i roli Polski w tej organizacji. Zajmujemy się tematyką związaną ze zrównowa-żonym rozwojem, prawami człowieka oraz dyplomacją.

Sunset Reading
20201023_12.jpg
Artykuły
Media
Assorted Pumpkins

ARTYKUŁY CZŁONKIŃ I CZŁONKÓW

"Działania ONZ na rzecz dobrego
zdrowia i jakości życia ludności świata"

Aleksandra Kwak

bottom of page