top of page

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Co robimy?

 

Jako stowarzyszenie realizujemy projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat ONZ i roli Polski w tej organizacji.  W szczególności prowadzimy programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, dyplomacji, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji.

Gdzie i jak działamy?

 

W całej Polsce! Nie ma dla nas znaczenia, skąd pochodzisz i gdzie mieszkasz. Wydarzenia stacjonarne realizujemy w wielu różnych miastach, a część projektów prowadzimy zdalnie. Aby koordynować nasze działania i omawiać kwestie organizacyjne i wewnętrzne, spotykamy się głównie online w godzinach popołudniowych tak, by każdy miał czas. Większość naszych członków i członkiń pracuje, studiuje, uczy się - krótko mówiąc, wszyscy jesteśmy ludźmi wielu obowiązków, pasji i talentów.

DYPLOMACJA

Handshake_edited.jpg

Działania opieramy na szerzeniu wiedzy o dyplomacji w obszarze krajowym i międzynarodowym. Tworzymy przestrzeń do rozmowy, dialogu i debaty.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ESG

Green Indoors

.

PRAWA

CZŁOWIEKA

All Hands In

Szerzymy wiedzę na temat działalności ONZ w zakresie ochrony praw człowieka. Wolność, równość, poszanowanie godności, rządy prawa.

bottom of page