top of page

Rada Programowa UNAP

Rada Programowa UNAP pełni funkcję doradczą w naszym Stowarzyszeniu oraz w razie potrzeby wspiera merytorycznie organizowane przez nas projekty. W szczególności, z przyjemnością gościmy członkinie i członków Rady Programowej podczas debat oraz paneli eksperckich.

HBrdulak_2021-removebg.png

prof. SGH dr hab. Halina Brdulak

Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH. Jest profesorem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej tej samej uczelni. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet w latach 2006-2012.

dr-hab.-Bieńczyk-Missala-Agnieszka-net-

dr hab. prof. UW Agnieszka Bieńczyk-Missala

Doktor habilitowana nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, autorka licznych publikacji naukowych i referatów na konferencjach naukowych. Główny specjalista, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2006-2008), kierownik projektu „Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka” (2013-2017) i uczestniczka współpracy w ramach europejskiej sieci NOHA – Network on Humanitarian Studies oraz wielu innych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych.

Włodzimierz_Cimoszewicz_Kancelaria_Senat

dr Włodzimierz Cimoszewicz

Prezes Rady Ministrów w latach 1996-1997, były wicepremier, minister sprawiedliwości i wicemarszałek Sejmu.

 

W latach 2001 - 2005 Minister Spraw Zagranicznych RP. Obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego.

1600701404027-removebg-preview.png

Beata Faracik

Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Prawniczka. Od 2018 Koordynatorka Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach której opracowano zbiory narzędzi wspierające firmy w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony i z poszanowaniem praw człowieka.

101050192_3015125941938268_5751452171350

prof. Danuta Hübner

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, była  sekretarz wykonawcza  Europejskiej Komisji Gospodarczej (agendy ONZ), w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ. W latach 2004 - 2009 komisarz ds. Polityki regionalnej w Komisji Europejskiej. 

61949158_2353630574683715_42319473697148

Agata Krząstek

Młodzieżowa Delegatka RP do ONZ kadencji 2018-2019 podczas 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Współzałożycielka V4SDG - Visegrad for Sustainability. Pełni również funkcję Koordynatorki ds. Rozwoju projektu w Instytucie Kreatorów Przyszłości.

Marinescu-Simona-removebg-preview.png

dr Simona Marinescu

Chief Development Impact Group w jednym z najważniejszych w systemie ONZ biur UNDP ds. polityki i wsparcia programów w Nowym Jorku. W latach 2011-2014 była Dyrektorem Globalnego Centrum UNDP w Stambule, zajmującego się współpracą z biznesem na rzecz rozwoju globalnych rynków oraz zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bartłomiej-Nowak-Crowd-Media-zdjęcie-990x567-removebg-preview.png

dr Bartłomiej E. Nowak

Przewodniczący Rady Programowej UNAP, Prezes Grupy Uczelni Vistula. Politolog, dr nauk ekonomicznych. Pełnił również funkcje wykonawcze i doradcze w Parlamencie Europejskim (Bruksela-Strasburg, 2004-2009) oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy (Bruksela, 2002-2003).

rapackii-w-379x220.jpeg

dr Zdzisław Rapacki

 W latach 2004-2010 był ambasadorem RP przy Biurze ONZ w Genewie, Konferencji Rozbrojeniowej i innych organizacjach. W latach 2008-2009 – przewodniczący Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komitetu Całości negocjującego rezolucję w sprawie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. W 2006 r. przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej.

a166638581bae8bb50a54605f7de7a0a_1003_0_0_0-removebg-preview.png

prof. Adam Daniel Rotfeld

Współzalożyciel (1957/58)         

i przewodniczący Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ w Polsce - SSP ONZ (1962-64); dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem – SIPRI (1989-2002); minister spraw zagranicznych (2005); członek Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ do Spraw Rozbrojenia(2006-2011).

 

Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych(2008-15). Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.

dr-hab.-Rysińska-Irena-214x300-removebg

dr hab. Irena Rysińska

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Specjalistka m.in. z zakresu organizacji międzynarodowych, systemów bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowej polityki społecznej.

Andrzej_Towpik-removebg-preview.png

dr Andrzej Towpik 

Były Wiceminister Spraw Zagranicznych RP, były Wiceminister Obrony Narodowej RP.

 

W latach 2004-2010 Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku. W marcu 1999 został pierwszym stałym przedstawicielem RP w Radzie Północnoatlantyckiej.

kamil-wyszkowski-removebg-preview (1).pn

Kamil Wyszkowski

Wiceprzewodniczący Rady. Od 2002 związany z  Organizacją Narodów Zjednoczonych, obecnie Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University w Bukareszcie, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz na Uniwersytecie Warszawskim. 

Katarzyna-Zajdel-Kurowska--removebg-preview (1).png

Katarzyna Zajdel-Kurowska

Dyrektor Wykonawcza w latach 2018-2022 w Banku Światowym. Ma bogate doświadczenie zarządcze w sferze finansów, zarówno

w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Przed dołączeniem do Banku Światowego była członkiem Zarządu NBP odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami rezerwowymi oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym. Wcześniej była również dyrektorem wykonawczym z ramienia Polski

w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W latach 2007-2009 pełniła funkcję wiceministra finansów. Przed rozpoczęciem rządowej kariery pracowała w Citibank Handlowy (1998‐2007), gdzie pełniła m.in. funkcję głównego ekonomisty. Zasiada także w Radzie Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.

bottom of page