top of page

Inicjatywa #EndPlasticPollution

UNAP został partnerem merytorycznym inicjatywy #EndPlasticPollution, organizowanej przez UNEP/GRID-Warszawa. Celem inicjatywy jest opracowanie rekomendacji dotyczących nowego prawa międzynarodowego zmierzającego do optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych. Inicjatorem procesu jest Program ONZ ds. Środowiska (UNEP).


Wydarzenie, zorganizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod tytułem „Tworzywa sztuczne a biznes, świat i my” rozpoczyna wspólne działania biznesu, środowiska akademickiego, administracji publicznej oraz wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych.


W ramach wydarzenia Martyna Krzysztofińska prezeska zarządu UNAP, przedstawiła prawne aspekty rezolucji Zgromadzenia NZ ds. środowiska w sprawie eliminacji zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi. Co istotne, rezolucja daje szansę wszystkim interesariuszom na wzięcie udziału w procesie tworzenia prawa, które będzie odpowiedzią na wyzwania związane z gospodarką plastikiem. Wypracowane porozumienie ma dotyczyć całego cyklu życia tworzyw sztucznych - konieczna jest więc jak najszersza współpraca, której wyniki powinny uwzględniać między innymi prawo do życia w zdrowym środowisku


Podczas części oficjalnej głos zabrali również: Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID- Warszawa, Piotr Wachowiak, rektor SGH oraz Edyta Syslo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kolejno, w grupach dyskusyjnych uczestnicy i uczestniczki wydarzenia debatowali o metodyce stworzenia jak najefektywniejszego mechanizmu realizującego założenia inicjatywy.


Serdecznie dziękujemy UNEP/GRID-Warszawa za zaproszenie i cieszymy się na dalszą współpracę w charakterze partnera merytorycznego. Zachęcamy również do odwiedzenia strony inicjatywy #EndPlasticPollution i dołączenia do nas w działaniach na rzecz mądrego zarządzania tworzywami sztucznymi.39 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page