Circular Library

Strefa wiedzy

To what extent is the UNSC effective in addressing global security challenges? [EN]

This paper offers a critical literature review of why the civil war in Syria can be considered a wicked problem and how the Security Council has proved to be (in) effective in addressing the situation. The paper first investigates what constitutes a wicked problem and later provides an in depth analysis as to whether a civil war, such as the one in Syria can be considered a wicked problem. An examination of previously published literature is made with reference to the ineffectiveness of the Security Council. In order for there to be a balance, both views are examined - one that suggests that the Security Council’s veto power needs serious reconsideration and another that the Security Council is an absolute necessity in the 21st century.

Europejski zielony ład

Zapraszamy do lektury krótkiej analizy i broszury informacyjnej na temat europejskiego zielonego ładu, przygotowanej przez Martę Skobel, członkinię UNAP. 

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju

21 maja obchodzony jest Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego – jako obszarów stanowiących platformę do skutecznego dialogu. Z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju przybliżamy najważniejsze zagadnienia związane z tym zagadnieniem.

Raport - UN75

Końcowy raport, który powstał na zakończenie obchodów 75. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, zorganizowanych przez United Nations Association Poland

Dla nauczycieli - warsztaty SDGs dla Klas 1-3

Zapraszamy szkoły i nauczycieli do współpracy! 

Raport - „Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki" 

Od czerwca 2019 r. blisko współpracujemy z samorządami w ramach naszego programu „Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju”. Efektem tej współpracy był szereg otwartych debat z udziałem samorządowców i mieszkańców w kilkunastu różnych miastach, organizacja gry miejskiej, zajęcia w szkołach oraz szereg innych aktywności edukacyjnych. Z kilkoma miastami, np. z Legnicą, podpisaliśmy również formalne porozumienie o współpracy. Końcowym etapem tego projektu jest raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki", w którym w przystępny sposób pokazujemy jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. W raporcie udział wzięło 18 miast z 11 województw.

Biuletyn #SDGsDecoded

Kampania SDGs Decoded ma na celu przybliżyć polskiemu społeczeństwu tematykę Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Agendy 2030. Kampania podzielona jest na dwa etapy - pierwszym była publikacja postów na Facebooku, prezentujących każdy z Celów. W drugim etapie opublikowaliśmy
specjalnie przygotowany newsletter, do pobrania poniżej.

Kalendarz na rok 2021

2020 rok był dla nas pełen pracy, ale również i sukcesów, dlatego jako podsumowanie naszych działań stworzyliśmy kalendarz, dzięki któremu przez cały kolejny rok będziemy mogli wspominać te wszystkie momenty. Kalendarz zawiera również Międzynarodowe Dni i Tygodnie ustanowione przez ONZ - bardziej znane, jak i również takie, o których mogliście nie mieć okazji usłyszeć.

Newsletter Polska w ONZ - 2020

Co Polska robiła na forum ONZ? Zobaczcie podsumowanie z każdego miesiąca!

Kliknij w zdjęcie, by pobrać plik