© 2019 by United Nations Association Poland 

Kampania "Skradzione Zabawki"

W tym roku obchodzimy 30 rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, której Polska była inicjatorem. Wiele dobrego przez ten czas się wydarzyło a sytuacja dzieci na świecie ulega poprawie. m.in dzięki wysiłkom takich organizacji jak UNICEF. Nie znaczy to jednak, że udało się rozwiązać wszystkie problemy - kwestie takie jak 'child labour', 'child marriage', wykluczenie społeczne, życie w skrajnym ubóstwie czy brak dostępu do edukacji nadal dotykają miliony dzieci na świecie; niezależnie od kontynentu.

UNA Poland rusza z kampanią informacyjną Skradzione Zabawki, której celem jest przybliżenie tej jakże skomplikowanej problematyki i pokazanie, że jeszcze wiele jest do zrobienia w kwestiach związanych z prawami dzieci. Poprzez kampanię chcemy również przybliżyć działania ONZ na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania wcześniej wspomnianych zjawisk, które nie powinny mieć miejsca we współczesnym świecie.

W ramach kampanii organizowanej przez nasz program 'Demokracja i Prawa Człowieka' m.in. specjalny wywiad z Dyrektorem Generalnym UNICEF Poland oraz szereg tematycznych tekstów i publikacji. Zachęcamy do śledzenia tej strony!