top of page

Projekt 

Prawa Człowieka

 

Napisz do nas: prawaczlowieka@unap.org

„Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel" to program, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw człowieka. Wolność, równość, poszanowanie godności, rządy prawa to podstawowe dyrektywy związane z rozwojem praw człowieka. Kierowanie się tymi wartościami zapewni ochronę i kultywację sprawiedliwego traktowania należnego każdemu człowiekowi. Podstawowe prawa i wolności człowieka zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi główny fundament naszego programu. 

 

Realizacja założeń statutowych programu zakłada edukację młodzieży w zakresie wyżej wymienionych wartości i praw z nią związanych m.in. prawo do nauki; prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;  równouprawnienie mężczyzn i kobiet. Środkami do realizacji celów są działania takie jak organizacja wykładów, programów tematycznych oraz aktywność w mediach społecznościowych. 

Chcesz stworzyć coś razem? 

Napisz do nas!

 

Nie wiesz jak zacząć? Pomożemy!

Chętnie dołączymy do projektu, wesprzemy go naszym doświadczeniem, wiedzą i know-how. Możemy też obrać patronat nad Twoim wydarzeniem czy to jest debata czy konferencja albo warsztaty. O dyplomacji wiemy dużo!

 

A może potrzebujesz  speakerów lub moderatorów? Możemy w tym pomóc! 

Napisz do nas na: prawaczlowieka@unap.org

Magazine Stack

Publikacje

artykuły UNAP

Jako organizacja przygotowujemy i opracowujemy publikacje do naszych programów.

White Headphones

"Inicjatywy społeczne"
 

- seria podcastów
bottom of page