Prawa Człowieka

"Prawa Człowieka" to program, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw człowieka. 

Wolność, równość, poszanowanie godności, rządy prawa to podstawowe dyrektywy związane z rozwojem praw człowieka. Kierowanie się tymi wartościami zapewni ochronę i kultywację sprawiedliwego traktowania należnego każdemu człowiekowi. Podstawowe prawa i wolności człowieka zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi główny fundament naszego programu. 

​Realizacja założeń statutowych programu zakłada edukację młodzieży w zakresie wyżej wymienionych wartości i praw z nią związanych m.in. prawo do nauki; prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;  równouprawnienie mężczyzn i kobiet. Środkami do realizacji celów są działania takie jak organizacja wykładów, programów tematycznych oraz aktywność w mediach społecznościowych. W celu zwiększenia zasięgu i odbioru naszych działań, United Nations Association Poland dąży również do nawiązywania współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami, które podzielają założenia programu "Prawa Człowieka".

Do tej pory udało nam się stworzyć kampanię informacyjną "Skradzione Zabawki", która była poświęiona tematowi łamaniu praw dziecka. W ramach kampanii zostały opublikowane trzy artykuły na ten temat oraz został opublikowany specjalny wywiad z Dyrektorem Generalnym UNICEF Polska - Markiem Krupińskim, dotyczący działalności organizacji.

 

W ramach współpracy United Nations Association Poland oferuje promocję pokrewnych pomysłów i projektów poprzez środki masowego przekazu takie jak media społecznościowe oraz narzędzia służące komunikacji marketingowej m.in. strona internetowa, bądź udostępnianie materiałów reklamowych. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy właśnie na Ciebie!

debate ONZ polska

Czym się zajmujemy w ramach tego programu?

 

  • przybliżanie fundamentalnych praw człowieka (uściślonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) polskiemu społeczeństwu, promocję aktywności obywatelskiej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

 

  • aktywne wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw charakteryzujących się zdolnościami do samoorganizacji bez impulsu ze strony władzy państwowej,

 

  • promowanie działań, akcji społecznych, organizacji oraz instytucji, wspieranie oraz aktywne uczestniczenie w działaniach innych organizacji społecznych 

 

  • współpraca z instytucjami, które podzielają cele programu "Prawa Człowieka"

 

  • tworzenie projektów przybliżających tematykę Praw Człowieka