Aleksandra Krzykawska

Koordynatorka Programu

 Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel

„Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel" to program, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw człowieka. Wolność, równość, poszanowanie godności, rządy prawa to podstawowe dyrektywy związane z rozwojem praw człowieka. Kierowanie się tymi wartościami zapewni ochronę i kultywację sprawiedliwego traktowania należnego każdemu człowiekowi. Podstawowe prawa i wolności człowieka zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi główny fundament naszego programu. 

​Realizacja założeń statutowych programu zakłada edukację młodzieży w zakresie wyżej wymienionych wartości i praw z nią związanych m.in. prawo do nauki; prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;  równouprawnienie mężczyzn i kobiet. Środkami do realizacji celów są działania takie jak organizacja wykładów, programów tematycznych oraz aktywność w mediach społecznościowych. W celu zwiększenia zasięgu i odbioru naszych działań, United Nations Association Poland dąży również do nawiązywania współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami, które podzielają założenia programu „Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel".

debate ONZ polska

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Edukacja

Kampania informacyjna: 

#DeklaracjaNaszychPraw

117656757_3585885674778818_8182411246975

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Debata

Spotkanie z RPO

Adamem Bodnarem

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Edukacja

30. lecie Konwencji o Prawach Dziecka: Kampania #SkradzioneZabawaki

73324620_821825808332014_252413278929761

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Dialog

Wywiad z Dyrektorem Generalnym UNICEF Polska

Karolina Tulik

Koordynatorka Programu