Aleksandra Krzykawska

Koordynatorka Programu

Prawa człowieka:
Aktywny obywatel

„Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel" to program, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw człowieka. Wolność, równość, poszanowanie godności, rządy prawa to podstawowe dyrektywy związane z rozwojem praw człowieka. Kierowanie się tymi wartościami zapewni ochronę i kultywację sprawiedliwego traktowania należnego każdemu człowiekowi. Podstawowe prawa i wolności człowieka zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi główny fundament naszego programu. 

​Realizacja założeń statutowych programu zakłada edukację młodzieży w zakresie wyżej wymienionych wartości i praw z nią związanych m.in. prawo do nauki; prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;  równouprawnienie mężczyzn i kobiet. Środkami do realizacji celów są działania takie jak organizacja wykładów, programów tematycznych oraz aktywność w mediach społecznościowych. Kontakt: prawaczlowieka@unapoland.org

Karolina Tulik

Koordynatorka Programu

WhatsApp Image 2020-08-10 at 12.22.58.jpeg
Kampania #DeklaracjaNaszychPraw

Przedstawiamy szczegółowo zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Poprzez tematyczne case studies, artykuły oraz wywiady, przybliżamy zapisy tego jakże ważnego dokumentu. ONZ jest bliżej nas wszystkich niż może nam się wydawać!

Kampanie
Wywiad z Dyrektorem Generalnym UNICEF

Przedstawiamy szczegółowo zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Poprzez tematyczne case studies, artykuły oraz wywiady, przybliżamy zapisy tego jakże ważnego dokumentu. ONZ jest bliżej nas wszystkich niż może nam się wydawać!

Debata
70305504_1181597708704479_4253001131896078336_n_edited.jpg
Kampania
#Skradzione Zabawki

W 2019 r. obchodziliśmy 30 rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, której Polska była inicjatorem. Wiele dobrego przez ten czas się wydarzyło a sytuacja dzieci na świecie ulega poprawie. m.in dzięki wysiłkom takich organizacji jak UNICEF. Nie znaczy to jednak, że udało się rozwiązać wszystkie problemy - kwestie takie jak 'child labour', 'child marriage', wykluczenie społeczne, życie w skrajnym ubóstwie czy brak dostępu do edukacji nadal dotykają miliony dzieci na świecie; niezależnie od kontynentu.

UNA Poland zorganizowała kampanię informacyjną 'Skradzione Zabawki', której celem było przybliżenie tej jakże skomplikowanej problematyki i pokazanie, że jeszcze wiele jest do zrobienia w kwestiach związanych z prawami dzieci. 

Kampanie