top of page

Zrównoważony rozwój miast

W samorządach siła! Obecnie miasta są głównymi podmiotami wdrażającymi politykę zrównoważonego rozwoju, szczególnie w dziedzinie edukacji (SDG4), opieki zdrowotnej (SDG3), przemysłu i infrastruktury (SDG9) lub działań na rzecz klimatu (SDG13). Niewątpliwie Cel 11, skoncentrowany na zrównoważonych miastach i społecznościach, łączy cztery powyższe elementy w całość. W ostatnim czasie w United Nations Association - Poland skupiliśmy nasze działania właśnie wokół zrównoważonych miast.

Między sierpniem a listopadem 2019 r. zorganizowaliśmy otwarte spotkania z władzami miast i mieszkańcami w Koszalinie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Panele obywatelskie były świetną okazją do wymienienia spostrzeżeń i uwag względem rozwoju miasta zarówno pomiędzy panelistami ale przede wszystkim z publicznością i mieszkańcami. Główne wątki, które padały podczas dyskusji odnosiły się do wykluczenia komunikacyjnego i rozwoju zielonego transportu miejskiego, zazielenienia miasta, aktywności społeczno-obywatelskiej w miastach, walką ze smogiem czy równością - to pokazuje jak zróżnicowane są oczekiwania i potrzebny poszczególnych miast w zależności od położenia czy wielkości.

Latem 2020 r. odbyły się odbyły się pierwsze spotkania "w nowej normalności" w trakcie pandemii COVID-19. Przedstawiciele UNA Poland udali się z wizytą do czterech województw - woj. dolnośląskiego, woj. mazowieckiego, woj. śląskiego oraz woj. świętokrzyskiego. W każdym z województw odbyła się seria spotkań i rozmów z przedstawicielami władz miasta, m.in. z Wiceprezydentem Legnicy Panem Krzysztofem Duszkiewiczem, Wiceprezydentem Świdnicy Szymonem Chojnowskim, Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, Wiceprezydentem Radomia Jerzym Zawodnikiem oraz Prezydentem Kielc Bogdanem Wentą. Dziękujemy za świetne, merytoryczne dyskusje, podczas których nie tylko zachęcaliśmy do aktywnego wdrażania założeń Agendy 2030 ale również omawialiśmy możliwości realizacji wspólnych projektów. Miasta są niewątpliwie wzorowym przykładem jak w praktyce wdrażać ambitne cele zrównoważonego rozwoju.


147 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page