Szukaj
  • UNAPoland

Z przewodnikiem przez świat - Witold Waszczykowski

Rola i kształt bezpieczeństwa narodowego dzisiaj to temat wielu debat w środowiskach politycznych, akademickich, jak i społecznych, głównie ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na świecie i wszelkie toczące się konflikty zbrojne, nieprzewidywalność największego światowego mocarstwa – Stanów Zjednoczonych, zmianę rozkładu sił na międzynarodowej scenie politycznej za sprawą rosnących w siłę Chin oraz skostnienie historycznych układów, chociażby

krytykowanej za brak skuteczności Rady Bezpieczeństwa ONZ. Do „tradycyjnych” problemów dodać należy pandemię wirusa SARS-CoV-2, pandemię, która, jak twierdzi niejeden przedstawiciel świata naukowego, może nie być ostatnią w nadchodzących latach. W całej tej geopolitycznej układance skomplikowanych zależności i wpływów Polska zajmuje istotne miejsce jako kraj odpowiadający w

Europie za granicę zewnętrzną Unii oraz NATO i jednocześnie, co istotne, jest jedynym państwem, które graniczy ze skonfliktowanymi Ukrainą i Rosją.

Czy, mając na względzie tę sytuację, Polska winna traktować priorytetowo współpracę z USA, czy może powinna bardziej angażować się w kooperację w ramach wspólnot takich jak NATO, ONZ i UE? Gość UNAP, Witold Waszczykowski, podkreśla, że dla Polski najważniejsze jest dzisiaj bezpieczeństwo militarne. Aby skutecznie je realizować, konieczne jest działanie na wszystkich frontach jednocześnie, w taki jednak sposób, by rzeczywiście być pełnoprawnym uczestnikiem wszystkich inicjatyw i zapewniać odpowiedni wkład do każdej ze struktur, a nie być jedynie biernym widzem, którego udział w danej organizacji istnieje jedynie na papierze. Co istotne z punktu widzenia UE i jej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, gość UNAP podaje w wątpliwość celowość

tworzenia struktury militarnej analogicznej do NATO, której skład byłby w istocie bardzo podobny do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Były minister spraw zagranicznych RP, obecnie eurodeputowany, przedstawia również cele, jakie stawia przed sobą jako przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina utworzonej w ramach

Partnerstwa Wschodniego powstałego z inicjatywy Polski i Szwecji.

0 wyświetlenia

© 2019 by United Nations Association Poland