Szukaj
  • UNAPoland

Z przewodnikiem przez świat - dr Ryszard Schnepf

Pandemia koronawirusa sieje zamęt nie tylko wśród społeczeństw i narodowych służb zdrowia, ale wpływa też na zmiany na poziomie międzynarodowym, zmiany, które ostatnimi czasy przebiegają z niezwykłą dynamiką. Krytyka opinii publicznej wobec działań WHO oraz Unii Europejskiej powoduje nie tylko spadek zaufania wśród społeczeństwa do tych organizacji, ale wpływa również na szeroko rozumianą politykę międzynarodową i może kształtować przyszłe działania państw zrzeszonych w ramach organizacji międzynarodowych. W świetle panujących ostatnio tendencji i ruchów należy sobie zadać pytanie, jak dalej kierować działaniami politycznymi na poziomie zarówno narodowym, jak i ogólnoświatowym.Według gościa UNAP, Ryszarda Schnepfa, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, międzynarodowa opinia publiczna winna przewartościować swoje poglądy dotyczące tego, co dziś dla bezpieczeństwa światowego najważniejsze. Były ambasador RP w m.in. Stanach Zjednoczonych uważa, iż pandemia i problemy z reakcją na nią, jakie wynikły po rozprzestrzenieniu się choroby po całym świecie, udowadniają, że nie byliśmy przygotowani na tego rodzaju zdarzenia właśnie dlatego, że skupiliśmy się na innych priorytetach, zaniedbując niektóre dziedziny. Gość UNAP podkreśla, że to nie militaryzacja jest najważniejszym dzisiaj aspektem bezpieczeństwa, pomimo niestabilnej sytuacji w relacjach między USA a Chinami, które to państwo jest dzisiaj coraz silniejszym aktorem na międzynarodowej scenie; należy zidentyfikować również inne powszechne zagrożenia, tym bardziej w świetle potencjalnej destabilizacji stosunków międzynarodowych, które mogą wyniknąć z bardzo krytycznej postawy USA wobec WHO, a więc pośrednio wobec ONZ. Konkluzje rozmowy zestawione z konkluzjami zeszłorocznej debaty „Czy świat stanął na głowie” pokazują, jak ostrożnym należy być ze wszelkimi prognozami dotyczącymi nawet niedalekiej przyszłości świata.

0 wyświetlenia

© 2019 by United Nations Association Poland