Szukaj
  • UNAPoland

Z przewodnikiem przez świat - Dasho Tshering Tobgay

W 1972 roku w Bhutanie powstał nowy pomysł na ocenianie jakości ludzkiego życia - Szczęście krajowe brutto (Gross National Happiness, GNH).

W rozmowie z UNAP, Dasho Tshering Tobgay, Premier Bhutanu w latach 2013-2018, tak definiuje Szczęście Krajowe Brutto:

"(...) it is a philosophy of growth in which economic growth must be equitable and sustainable (...), must be balanced with human progress and development in all its forms and ultimately must lead to the happiness of the people."

[to filozofia rozwoju, w której rozwój gospodarczy musi istnieć w równowadze z poziomem rozwoju społecznego, we wszystkich tego aspektach, i ten rozwój musi ostatecznie prowadzić do szczęścia obywateli]

“Sustainable Development Goals that is the story of gross national happiness” [Cele Zrównoważonego Rozwoju to historia Szczęścia krajowego Brutto]. W całej rozmowie było poruszanych wiele tematów. Jakie jest znaczenie ONZ w dzisiejszych czasach? Czy 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju coś zmienia, czy do 2030 uda nam się je osiągnąć? Co jest ważne w tak niepewnych czasach? Wszystko to, czasami kotłuje się po nocach w mojej głowie i zazwyczaj zasypiam zmęczona bez odpowiedzi. Ale w tym wywiadzie padły właśnie odpowiedzi, których tak długo szukaliśmy.

Cele Agendy 2030 nie są jeszcze zrealizowane, ale niezaprzeczalnym faktem są życia ludzkie, które zostały uratowane dzięki wdrażaniu tych Celów w życie. Dzięki międzynarodowej współpracy, działaniach inspirujących przywódców, dzięki młodym ludziom, którzy poświęcają swój czas i siły, dzięki firmom które zmieniają swoją politykę, wdrażając ideały zrównoważonego rozwoju. Ludzkie wychodzą z ubóstwa i mogą prowadzić godne życie. A Cele trzeba zrealizować, bo jak mówi: "Success must be more clear (..) because if it isn’t we will not have another shot to gather the world together ". [Musimy osiągnął konkretny sukces, bo inaczej nie będzie już drugiej szansy, by zjednoczyć świat]

Od razu widać, że wskaźnik szczęścia wymyślono w jego ojczyźnie. No, ale może od tego trzeba zacząć. Jeśli nie oficjalnie wprowadzając wskaźnik Szczęścia Krajowego Brutto, to może wprowadzić go w nasz styl życia i przestać patrzeć na zysk, ale na ogólne szczęście?


tekst: Weronika Adamczak, Koordynatorka Programu w UAP

0 wyświetlenia

© 2019 by United Nations Association Poland