top of page

UNAP x Ukrainian Leadership Academy

Z przyjemnością spotkaliśmy się z młodymi aktywistami i aktywistkami z Ukrainian Leadership Academy w ramach serii wizyt studyjnych grupy w stolicach Europy. Ukrainian Leadership Academy (ULA) ma na celu rozwijanie umiejętności przywódczych wśród ukraińskiej młodzieży poprzez 10-miesięczny kompleksowy program edukacyjny.


Projekt wizyt studyjnych realizowany przez Collegium Civitas wspólnie z Ukrainian Leadership Academy, instytutem pokojowym z Rumunii PATRIR oraz włoskim Un Ponte Per ma na celu wzmocnienie współpracy europejsko(UE)-ukraińskiej oraz wsparcie młodych dotkniętych wojną w Ukrainie. W jego ramach odbyły się spotkania online (webinaria dotyczące konfliktu oraz możliwych działań pomocowych i pokojowych, w tym możliwych do realizacji przez młodych) oraz wizyty i warsztaty dla młodzieży w krajach europejskich (spotkania w instytucjach i organizacjach krajowych i europejskich oraz z organizacjami zrzeszającymi młodych).


W ramach warsztatów przeprowadzonych przez Martynę Krzysztofińską, prezeskę zarządu UNAP oraz Kacpra Rynio, koordynatora projektów, rozmawialiśmy o dobrych praktykach i wyzwaniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych, praktycznych sposobach zaangażowania w ochronę praw człowieka w ramach systemu ONZ oraz charakterystyce działań stowarzyszeń będących członkami World Federation of United Nations Association.


Spotkanie odbyło się w siedzibie Ukraińskiej Organizacji Skautowej w Polsce.


Dziękujemy Collegium Civitas za współpracę w ramach wydarzenia i przede wszystkim młodzieży z Ukrainian Leadership Academy za szczerze zaangażowanie, dyskusję i podzielenie się swoimi doświadczeniami.


36 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page