top of page

UNAP dołącza do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Na początku października formalnie przystąpiliśmy do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju podczas Krajowego Forum Interesariuszy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zrównoważony rozwój to sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, przy jednoczesnym znajdowaniu rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost i aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego. Kompleksowość SDGs wymaga szerokiego zaangażowania i odpowiedzialnej współpracy na każdym szczeblu społeczeństwa, dlatego istotne jest przełożenie globalnych celów na grunt krajowy, regionalny, lokalny oraz uświadomienie znaczenia Celów dla każdego człowieka.

Agenda 2030 to uniwersalny plan rozwoju dla świata, który wymaga dostosowania do realiów każdego państwa (stąd rola państw we wdrażaniu Agendy jest kluczowa). Rolę krajowego koordynatora wdrażania Agendy na poziomie Polski pełni Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii a Polska perspektywa działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego została sformułowana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


Podczas wydarzenia, Prezes Zarządu wziął również udział w panelu "Bierzemy sprawy w swoje ręce – realne działania i inicjatywy, dobre praktyki - Perspektywa biznesu, organizacji, młodego pokolenia" gdzie wspólnie z przedstawicielami PKN ORLEN, Deloitte Polska i Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej rozmawiał o wdrażaniu Agendy 2030 w dobie pandemii i solidarności różnych pokoleń.

"Kryzys klimatyczny, obok pandemii, jest największym problemem z jakim przychodzi nam się dzisiaj zmierzyć. W myśl Agendy 2030, jest potrzebna współpraca ponad wszelkimi podziałami. Inaczej nic nie osiągniemy. Czas przenieść postulaty z ulicy i protestów do stołu i poważnej dyskusji".


148 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page