top of page

Członkini UNAP na YCS i Climate Action Summit w Nowym Jorku

Zaktualizowano: 25 mar 2020

Katarzyna Smętek, w dniach 21-23 września 2019 r. wzięła udział w historycznych wydarzeniach poświęconych ochronie środowiska naturalnego i debacie na temat rozwiązań, które pomogą zatrzymać zmiany klimatyczne.

W związku ze swoim zaangażowaniem w tej dziedzinie, Kasia została zaproszona do dołączenia do międzynarodowej młodzieżowej grupy roboczej utworzonej przez Jayathmę Wickramanayake - Specjalną Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży. Składa się ona z 30 młodych osób z całego świata, którzy zdecydowali się pomóc Organizacji Narodów Zjednoczonych w organizacji największego spotkania młodych działających na rzecz klimatu odbywającego się w siedzibie ONZ w historii- Youth Climate Summit. Wraz z przedstawicielami ONZ przygotowywali program wydarzenia, prowadzili warsztaty podczas samego spotkania, jak i uczestniczyli w wyborze 100 młodych osób, które zostały nagrodzone „zielonymi biletami”, czyli neutralnymi pod względem śladu węglowego biletami lotniczymi, będącymi zarazem zaproszeniem na to historyczne spotkanie młodzieży.

Youth Climate Summit odbył się 21 września 2019 r. gromadząc w nowojorskiej siedzibie ONZ 1200 młodych osób działających na rzecz klimatu z ponad 140 krajów świata. Wydarzenie było poprzedzone globalnym strajkiem klimatycznym, który odbył się w tysiącach miast na całym świecie, w którym w jedynie Nowym Jorku wzięło udział prawie pół miliona ludzi. Młodzi, którzy spotkali się w sali Rady Powierniczej ONZ (Trusteeship Council) wiedzieli, że młodzież z całego świata liczy właśnie na nich - pragnie, żeby przekazali ich postulaty Sekretarzowi Generalnego ONZ oraz żeby pracując razem z innymi młodymi aktywistami, znaleźli rozwiązanie na wyjście z kryzysu klimatycznego, w którym się znajdujemy.

Kasia Smętek podczas Youth Climate Summit uczestniczyła w licznych spotkaniach, organizowała warsztaty pt. „Anatomy of Influence” o tym jak można sprawić, żeby osoby podejmujące decyzje na różnych szczeblach władzy wysłuchały pomysłów młodych oraz miała zaszczyt zadać pytanie na forum wszystkich uczestników Youth Climate Summit w imieniu młodzieżowej grupy roboczej panelowi składającemu się z Zastępcy Sekretarza Generalnego - Aminy J. Mohammed, byłej prezydent Irlandii - Mary Robinson, młodzieżowego aktywisty z Fiji, gubernatora Luslee czy Wysokiej Komisarz ONZ do spraw praw człowieka - Michelle Bachelet. Postulaty, pomysły oraz inicjatywy, które zostały zaprezentowane podczas Youth Climate Summit zostały przekazane Sekretarzowi Generalnemu ONZ, który będzie brał je pod uwagę razem z zobowiązaniami państw na rzecz ochrony środowiska ogłoszonymi podczas Climate Action Summit.

Youth Climate Summit to nie tylko historyczne wydarzenie, lecz również niezwykle symboliczne. Odbyło się w przeddzień Climate Action Sumit, który był pierwszym dniem 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywającego się co roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Przywódcy większość państw z całego świata przybyli na Climate Action Summit, by zgodnie z prośbą Sekretarza Generalnego ONZ - Antonio Guterresa - „nie wygłaszać przemówień, lecz przedstawić działania, które dany kraj podejmuje na rzecz ochrony środowiska”. Tak też się stało - Climate Action Summit nie był spotkaniem podczas którego można było usłyszeć wypowiedzi na temat wagi problemu i konieczności podejmowania działań. Przeważały podsumowania dotychczas podjętych decyzji w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050, zaplanowanych nowych inicjatyw, które pozwolą krajom osiągnąć neutralność klimatyczną czy zobowiązania nawiązania współpracy regionalnych w celu ochrony środowiska naturalnego.

Niezwykłą uwagę poświęcono również młodych ludziom o których mówiono niemalże we wszystkich wypowiedziach światowych przywódców. Podczas ceremonii otwarcia uczestnicy Climate Action Summit mieli okazję usłyszeć przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ - Antonio Guterresa, jak i trzech młodych aktywistów - Grety Thunberg, Palomy Costy oraz Anuraga Saharoy. Przedstawili przywódcom zgromadzonym w sali Zgromadzenia Ogólnego jak ważne jest wsłuchiwanie się w głos młodego pokolenia. Sekretarz Generalny ONZ wyraźnie zaznaczył chęć zaangażowania młodzieży w podejmowanie decyzji na najwyższych politycznych szczeblach nie tylko poprzez zorganizowanie Youth Climate Summit, ale również poprosił wszystkie państwa członkowskie ONZ o umożliwienie młodym osobom dołączenia do państwowych delegacji na Climate Action Summit odbywający się 23 września 2019 r. w Nowym Jorku.


64 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page