top of page

Raport “Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki”


2022 Raport zrównoważony rozwój miast w PL
.pdf
Pobierz PDF • 21.99MB

Obecnie ponad 50% całej populacji naszej planety mieszka w miastach i odpowiada za 60 – 80% światowego zużycia energii oraz za 75% globalnej emisji CO2. Jest to znacznym obciążeniem dla ośrodków miejskich, które muszą kreować politykę łączącą postępującą urbanizację z ochroną środowiska, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zrównoważony rozwój miast jest tym samym nieodłącznym elementem postępu w zakresie realizacji Agendy 2030.

Tym samym, jednym z głównych obszarów działań United Nations Association Poland jest współpraca z jednostkami administracji publicznej i samorządami na rzecz wdrażania w Polsce siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju . Uważamy, że kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania właśnie miasta i z tego powodu w naszych działaniach dużo uwagi przywiązujemy do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności". Niniejszy raport powstał w ramach programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju. Stworzenie raportu zostało poprzedzone otwartymi debatami z mieszkańcami oraz formalnymi spotkaniami z władzami miast. Końcowym etapem było udzielenie przez miasta odpowiedzi na zadane przez UNAP pytania w ankiecie, która dotyczyła strategii wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w miastach i związanych z tym wyzwaniami. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi od miast, członkinie i członkowie Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce napisali artykuły o poszczególnych miastach. W raporcie udział wzięło 30 miast ze wszystkich województwach w kilku kategoriach tj. miasta do 10 tys. mieszkańców, 10-50 tys. mieszkańców, 50-100 tys. Mieszkańców, 100-200 tys. Mieszkańców oraz miasta powyżej 200 tys. mieszkańców.

Jednym z istotnych elementów Raportu była ankieta wysłana przez UNAP do wszystkich miast biorących udział w projekcie, w celu zebrania twardych danych dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem i ekologią. Pytania dotyczyły m.in. kwestii związanych z niskoemisyjnym transportem publicznym, dostępnością ścieżek rowerowych, zazielenianiem miast, czy przetwarzaniem odpadów. W tej części Raportu zamieszczamy analizę danych ilościowych, gdzie przedstawiamy najciekawsze obserwacje w postaci liczb bezwzględnych oraz tendencji, które można zaobserwować w odpowiedziach ankietowanych miast.

W raporcie zawarliśmy również wkłady od kluczowych podmiotów w procesie realizacji CZR w miastach - przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych oraz administracji publicznej.


Partnerem strategicznym publikacji jest ENEA S.A. Raport został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.


Zapraszamy do lektury!


496 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page