Szukaj
  • UNAPoland

Z przewodnikiem przez świat: Prezydent Republiki Kosowa (2011-2016), Atifete Jahjaga

„Globalizacja zmieniła podstawy ekonomii, kultury i populacji. Globalne kryzysy mogą być bodźcem dla rządów do ponownego przemyślenia globalizacji w celu ściślejszej i intensywniejszej współpracy w przyszłości oraz bardziej zapobiegawczego reagowania. Dlatego uważam, że globalizacja nie powinna być postrzegana jedynie jako okazja do większej interakcji ekonomicznej, ale także jako okazja do bardziej globalnej współpracy skoncentrowanej na ludzkich wartościach. Ważna jest też rola młodzieży. Jeżeli nadal nie będziemy dopuszczać młodzieży do głosu w procesie wyznaczania kierunków polityki oraz procesach decyzyjnych, czy to na poziomie lokalnym, czy globalnym, ryzykujemy pogłębieniem oraz umocnieniem się już istniejących różnic pokoleniowych; w ten sposób narażamy przyszłość demokracji oraz przyszłość naszej planety"

Kontynuujemy nasz cykl rozmów i wydarzeń online w ramach projektu 'Z przewodnikiem przez świat', który realizowany jest przez program Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog. W połowie kwietnia odbyła się świetna dyskusja z J.E. Atifete Jahjagą- Prezydent Republiki Kosowa w latach 2011–2016. Rozmawialiśmy między innymi o Europie i UE w świetle dzisiejszych wyzwań, o globalizacji oraz o roli kobiet i młodzieży w geopolityce. Zachęcam do oglądania!


*tłumaczenie i napisy: Przemysław Błocki

0 wyświetlenia

© 2019 by United Nations Association Poland