Szukaj
  • UNAPoland

Prezes Zarządu UNAP w zespole eksperckim ds. zmian klimatu przy think tanku Nowa Nadzieja

Od marca bieżącego roku, na zaproszenie byłego wiceprezydenta Wrocławia Adama Zawady, prezes zarządu UNAP Adam Dziedzic bierze udział w pracach zespołu eksperckiego ds. zmian klimatu, powołanym przy nowo-powstałym think-tanku Nowa Nadzieja.

Stowarzyszenie prowadzi cykl tematycznych rozmów „Przy słowie" m.in. o klimacie i zrównoważonym rozwojem. W 20 odcinku serii, w rozmowie z Adrianną Klimaszewską, Adam Dziedzic mówił o tym, że „bez partnerstwa nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju – chodzi o to, żeby organizacje pozarządowe, samorządy, biznes, świat akademicki, młodzież, żeby te różne sektory współdziałały ze sobą, a nie konkurowały. To jest szalenie ważne". Cała rozmowa jest do obejrzenia tutaj:

Jak czytamy na stronie stowarzyszenia Nowa Nadzieja, zespół ekspercki ds. klimatu „został powołany, aby skutecznie i systemowo wspierać procesy zmian wynikające z zagrożenia klimatycznego na Dolnym Śląsku w myśli hasła myśl globalnie, działaj lokalnie. W pierwszej kolejności aktywność zespołu skupi się na działaniach edukacyjnych oraz przedstawianiu dobrych, replikowalnych rozwiązań w dziedzinie adaptacji do zmań klimatu oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych możliwych do wdrożenia w naszych małych ojczyznach".