Szukaj
  • UNAPoland

Prezes Zarządu prelegentem podczas debaty "Europa i świat w dobie pandemii""Krytycznie oceniam decyzję Prezydenta Stanów Zjednoczonych o zaprzestaniu finansowania WHO czy opuszczenie Rady Praw Człowieka. Jest to działanie destrukcyjne, na któe obecnie w czasie największego kryzysu od lat nie możemy sobie pozwolić. Nie ulega też wątpliwości że ONZ nie przetrwa w XXI wieku jeśli zwykli ludzie na całym świecie nie będą uważać, że służy ona wszystkim - jeśli nie będzie chronić w sytuacjach konfliktowych, cywilnych i międzynarodowych, zwalczać ubóstwa, głodu, chorób i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dlatego mimo klęsk i pewnych słabości, powinniśmy wspierać tę organizację i pomagać w osiąganiu kolejnych sukcesów" powiedział Adam Dziedzic, Prezes Zarządu UNAP.


Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku i Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk, wzięliśmy udział w niezwykle merytorycznej i ważnej dyskusji "Europa i świat w dobie pandemii - czy wyjdziemy z tego silniejsi?"

  • Jaki wypływ na reakcję na pandemię COVID-19 miały wewnętrzne procedury UE i ONZ?

  • Jakie długofalowe skutki będzie miała decyzje Prezydenta USA o zaprzestaniu finansowania WHO?

  • Czy jeszcze będzie normalnie?

Na te i inne pytania odpowiedzieliśmy wspólnie z Ambasadorem, byłym Wiceministrem Spraw Zagranicznych Janem Truszczyńskim. Serdeczne podziękowania za zaproszenie i za moderację debaty dla prof. Sylwii Mrozowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego.