top of page

Pracowity sierpień za nami!

Ostatni miesiąc upłynął w UNA Poland pod znakiem ciekawych spotkań i dyskusji.


Między innymi, 10 sierpnia 2021 r. wzięliśmy udział w debacie, która odbyła się we Wrocławiu pod hasłem „Wzrost gospodarczy a katastrofa klimatyczna. Czy jest coś pomiędzy?”. Mieliśmy przyjemność współorganizować te wydarzenie wraz ze stowarzyszeniem Nowa Nadzieja, a podczas debaty UNA Poland reprezentowane było przez wiceprezeskę, Weronikę Szyszkę. Tematem przewodnim spotkania była koncepcja postwzrostu (degrowth), która zakłada stworzenie modelu społeczno-ekonomicznego, którego podstawą nie jest nieograniczony wzrost gospodarczy, ponieważ na planecie o ograniczonych zasobach gospodarki i populacje nie mogą rosnąć w nieskończoność. Jak wskazuje Jason Hickel książce „Mniej znaczy lepiej”, w postwzroście nie chodzi o obniżenie poziomu PKB, ale o ograniczenie ilości zużywanych zasobów, materiałów i energii, aby gospodarka wróciła do równowagi ze światem życia, a przy tym o bardziej sprawiedliwy podział dochodu i zasobów, o uwolnienie ludzi od ciężaru zbytecznej pracy oraz o inwestycje w dobra publiczne, niezbędne do godnego życia każdego człowieka. Ma to o tyle istotne znaczenie, że nadmierna produkcja kreuje sztuczny niedostatek i potrzeby, co zaś nieustannie napędza konsumpcję. Taki sposób gospodarowania jest zaś destrukcyjny dla środowiska, a także powoduje nierówności w społeczeństwie i między państwami. Dlatego tak ważne jest określenie właściwych, uwzględniających kryzys klimatyczny rozwiązań, a przyjmując za cel dalszy wzrost w określonych dziedzinach - jasne sprecyzowanie jego kierunków i rozsądne ustalenie co konkretnie ma wzrosnąć i w jakim celu.

„Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, musimy skupić się nie tyle na wzroście, który pędzi do przodu i rozwija wszystko co tylko możliwe tylko na tym co jest nam naprawdę potrzebne. Jak wynika z raportu IPCC, konieczna jest natychmiastowa redukcja emisji gazów cieplarnianych, ponieważ za chwilę uniknięcie katastrofy klimatycznej będzie poza naszym zasięgiem. Jeśli chcemy, żeby było coś pomiędzy wzrostem a kryzysem klimatycznym, musimy teraz działać rozsądnie, stosować inne wskaźniki rozwoju, inne niż PKB, czyli te które uwzględniają dobrobyt społeczny a nie tylko te które skupiają się na samym wzroście gospodarczym." - Weronika Szyszka

Pozostając w tematyce zmian klimatycznych, 21 sierpnia 2021 r. mieliśmy przyjemność aktywnie uczestniczyć w debacie „Młodzi a klimat - rola przedstawicieli młodego pokolenia w tworzeniu zrównoważonej Polski przyszłości” organizowanej przez V4SDG Polska oraz Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu Dialog Nowej Generacji. Podczas dyskusji poruszone zostały kwestie pozwów klimatycznych i smogowych, transformacji energetycznej i edukacji klimatycznej. Rozmawialiśmy także o tym, co młodzi ludzie mogą zrobić dla klimatu oraz rozważaliśmy koncepcję prawa do życia w czystym środowisku jako prawnie chronionego dobra osobistego. W ramach wydarzenia uczestniczyliśmy także w ciekawej prelekcji na temat energii atomowej.

Kilka dni później, wiceprezeska Magdalena Kania wzięła udział w spotkaniu dot. wpływu pandemii Covid-19 na grupy mniejszości religijnych, zorganizowanego przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Brazylii.

Na zakończenie tego intensywnego miesiąca, 25 sierpnia 2021 r. w Belwederze dbyło się spotkanie „Fit for 55 - szansa czy zagrożenie dla Polski”, podczas którego na zaproszenie Pani Minister Bogny Janek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. reprezentował nas prezes zarządu, Adam Dziedzic. Podczas spotkania staraliśmy się odpowiedzieć na następujące pytania Czy da się pogodzić ze sobą cele: ambitnej polityki klimatycznej i sprawiedliwości społecznej? Które z propozycji są do zrealizowania, a które trudne do wdrożenia? Jaki będzie koszt tak daleko idących zmian dla polskich firm i obywateli? Jak możemy go wykorzystać do przebudowy polskiej energetyki i gospodarki, aby odpowiadały współczesnym wyzwaniom klimatycznym? Wśród panelistów byli: Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Paweł Sałek – doradca Prezydenta ds. ochrony środowiska, Wojciech Myślecki – przewodniczący rady nadzorczej Ekoenergetyka-Polska, dr hab. Mariusz Ruszel – profesor Politechniki Rzeszowskiej i dr Joanna Maćkowiak-Pandera – prezeska Forum Energii.


„Transformacja energetyczna w Polsce musi być oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju, opisanego w 17 celach tzw. Agendy 2030 - przyjętej przez wszystkie Państwa, w tym Polskę, w 2015 r. Podczas zgromadzenia ogólnego. Gwarantuje ona działania które chronią zarówno klimat i środowiska, nie zapominając przy tym o gospodarce i społeczeństwie czy poszczególnych grupach społecznych. Przypomnę tylko, że zasada zrównoważonego rozwoju jest wprost wpisana w art. 5 Konstytucji RP. To powinno być zatem głównym wyznacznikiem procesu transformacji energetycznej w Polsce, procesu który musi być oparty na dialogu, zrozumieniu i zaufaniu wszystkich stron." - Adam Dziedzic

Przypominamy też o trwającym konkursie, organizowanym przez program „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog" w którym organizacje pozarządowe działające na rzecz różnorodności kulturowej mogą wygrać 4000 PLN!


Bardzo cieszymy się z tak owocnej współpracy wewnątrz- i międzysektorowej oraz możliwości uczestnictwa w wydarzeniach, podczas których poruszane są bliskie nam tematy związane z działalnością Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczące realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu oraz edukacji klimatycznej. Nie zwalniamy tempa! W przyszłych miesiącach czekają nas kolejne ciekawe wydarzenia i wyzwania, o których będziemy informować na bieżąco!73 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page