top of page

Publikacja UNAP "Polska w ONZ - wczoraj, dziś i jutro"


POLSKA W ONZ
.pdf
Pobierz PDF • 118.03MB

Zapraszamy do lektury publikacji "Polska w ONZ - wczoraj, dziś i jutro", przygotowanej przez zespół United Nations Association Poland. W raporcie, który podzielony jest na cztery tematyczne części tj. Rada Bezpieczeństwa, Rada Praw Człowieka, Klimat i Zrównoważony Rozwój oraz UNESCO, przedstawiamy najważniejsze osiągnięcia Polski na forum ONZ. Nie zabrakło również spojrzenia w przyszłość i analizy zaangażowania Polski w dalsze prace ONZ. Poniżej krótki wstęp prezesa zarządu UNAP.

"Polska jako jedno z państw założycieli, działa w ONZ aktywnie od momentu jej powstania, wspierając pozostałych członków w realizacji postanowień Karty Narodów Zjednoczonych. Warto wspomnieć, że nasz kraj był m.in. inicjatorem przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ONZ a w kadencji 2018-2019 już po raz szósty Polska weszła w skład Rady Bezpieczeństwa. Ponadto do końca 2022 r. nasz kraj będzie zasiadał w Radzie Praw Człowieka."

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest platformą do stawiania czoła najcięższym problemom na świecie – kryzys klimatyczny, kwestie dotyczące rozbrojenia, ochrona praw człowieka i równość społeczna, zrównoważony rozwój, zdrowie – to tylko niektóre z najważniejszych tematów na agendzie ONZ. Oczywiście rola, znaczenie i skuteczność Organizacji, a w szczególności Rady Bezpieczeństwa, były i są od lat przedmiotem dyskusji naukowców, polityków, ale także coraz częściej zwykłych obywateli. Rodzi się zatem pytanie: czy w obliczu obecnych konfliktów i wyzwań organizacje międzynarodowe są nam nadal potrzebne? Niektórzy twierdzą, że Rada Bezpieczeństwa, ONZ i cała jej struktura, są absolutną koniecznością, podczas gdy inni wzywają do gruntownej reformy instytucji, a czasami nawet do całkowitego bojkotu organizacji.


Pomimo katastrofalnych w skutkach porażek, takich jak ludobójstwo w Rwandzie czy nierozwiązany konflikt w Syrii, trzeba jednak pamiętać, o istotnej roli, jaką pełni ONZ jako forum do wymiany poglądów, do debaty i dyskusji oraz do wymiany doświadczeń i zasobów. Zarówno cała ONZ, jak i Rada Bezpieczeństwa, są cenioną i szanowaną platformą dialogu, która zapewnia państwom możliwość wypowiedzenia się na temat kryzysów zamiast bezpośredniego uciekania się do użycia siły.


Niewątpliwie przez te 76 lat działalności Organizacja Narodów Zjednoczonych stała się najważniejszą areną międzynarodową, na której toczy się debata, bardzo często zakończona konkretnymi rozwiązaniami i propozycjami. Jednym z takich przykładów jest rezolucja przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie w 2015 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego – tzw. Agenda 2030, czyli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Agenda 2030 została pierwotnie stworzona przez obywateli dla obywateli, co było ogromnym krokiem naprzód po przyjęciu tzw. celów milenijnych.

Nie ulega zatem wątpliwości, że ONZ nie przetrwa w XXI wieku, jeśli ludzie na całym świecie nie będą wierzyć, że służy ona wszystkim, jeśli nie będzie chronić w sytuacjach konfliktowych, cywilnych i międzynarodowych, zwalczać ubóstwa, głodu, chorób czy działać na rzecz ochrony środowiska. Dlatego, mimo klęsk i pewnych słabości, powinniśmy wspierać Organizację i pomagać w osiąganiu kolejnych sukcesów.


Zapraszam Państwa do lektury niniejszej publikacji, w której przedstawiamy osiągnięcia i aktywność Polski na arenie tej najważniejszej międzynarodowej organizacji, jaką jest ONZ.

711 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page