top of page

Legnica działa na rzecz Agendy 2030!

24 sierpnia 2020 r. w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta, Tadeuszem Krzakowskim a Adamem Dziedzicem, Prezesem Zarządu United Nations Association Poland.

Obecnie miasta są głównymi podmiotami wdrażającymi politykę zrównoważonego rozwoju, szczególnie w dziedzinie edukacji (SDG4), opieki zdrowotnej (SDG3), przemysłu i infrastruktury (SDG9) lub działań na rzecz klimatu (SDG13). Niewątpliwie Cel 11, skoncentrowany na zrównoważonych miastach i społecznościach, łączy cztery powyższe elementy w całość. To właśnie dlatego dlatego UNA Poland, we współpracy z Urzędem Miasta Legnicy, organizuje trzy wydarzenia mające za zadanie przybliżyć mieszkańcom tematykę zrównoważonego rozwoju.


“Zależy nam by pokazać działania podejmowane na rzecz realizacji Celów w Polsce i tym samym zachęcić innych do włączenia się w tworzenie bardziej otwartego społeczeństwa oraz do działania na rzecz zrównoważonej gospodarki i przyszłościowej polityki środowiskowej. Uważamy że Legnica jest tego świetnym przykładem i dlatego właśnie tutaj podpisaliśmy pierwsze takie porozumienie w Polsce” powiedział Adam Dziedzic, Prezes UNAP podczas uroczystości.


"Jesteśmy otwarci na nowoczesne projekty i współpracę we wszystkich sferach, budując świadome społeczeństwo obywatelskie "– podkreślił prezydent Tadeusz Krzakowski.


Obecnie, z uwagi na to, że w roku 2020 obchodzimy 5. rocznicę przyjęcia Agendy 2030 UNA Poland kontynuuje cykl spotkań w tym także w Legnicy, gdzie działania Stowarzyszenia będą miały trzy formy: warsztatów dla mieszkańców, gry miejskiej dla młodzieży i panelu obywatelskiego. Celem warsztatów jest zaznajomienie Legniczan z treścią Agendy 2030, a tym samym z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonymi zadaniami w zakresie poszczególnych Celów oraz

działaniami podejmowanymi w celu realizacji Agendy.


Głównym zamierzeniem panelu jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas

warsztatów. Podczas panelu mieszkańcy będą mogli bezpośrednio wyjść z propozycją zmiany przestrzeni miejskiej lub stworzenia nowych inicjatyw społecznych dla mieszkańców, następnie przedstawiciel Urzędu Miasta wypowiedziałby się o tym, czy dane zmiany są możliwe, jakie są możliwe przeszkody w ich realizacji oraz jakie byłyby następne kroki w realizacji danej propozycji.


Gra miejska jest skierowana do młodzieży i rodzin i ma zachęcić w ciekawy i angażujący sposób do poznania SDGsów, i tego jak w prosty sposób możemy je realizować, ważne jest także podkreślenie potencjału regionu i lokalnej społeczności.


Już we wrześniu i październiku każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Legnicy, będą miały szansę wziąć udział w tych wydarzeniach i włączyć się w życie naszego miasta zmieniając je na lepsze!

274 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page