top of page

Formalne porozumienie o współpracy przy UNYD z PROM podpisane!

Na początku bieżącego miesiąca, Prezes Zarządu UNA Poland oraz Członek Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM podpisali formalne porozumienie w sprawie współpracy przy programie UN Youth Delegate of Poland - Młodzieżowy Delegat RP do ONZ.


Zważywszy, że:

1. Strony znajdują się w ważnym momencie, sprzyjającym budowaniu nowych możliwości drogą wzajemnej współpracy;

2. Strony posiadają wspólny profil działalności w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji celów i wartości Organizacji Narodów Zjednoczonych;

3. Zbliża się 75 rocznica członkostwa Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych;

4. W ramach PROM działa program Młodzieżowego Delegata Polski do ONZ (Program)

5. UNA Poland działa celem promocji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce i promocji działań Polski na gruncie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ);

6. Wzajemna współpraca może znacząco przybliżyć Strony do realizacji swoich statutowych celów;


Strony zgodnie postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:


W ramach Porozumienia Strony zobowiązują się do współpracy na następujących polach:


1. Organizacja i wzajemna promocja wydarzeń upamiętniających 75. rocznicę wstąpienia Polski do ONZ, włączając w to promocję Polski w ONZ poprzez Program;

2. Promocja wagi i roli Programu;

3. Logistyczno-operacyjne oraz merytoryczne przygotowanie Programu celem podniesienia jego rangi;

4. Pozyskiwanie partnerów strategicznych, patronów, sponsorów oraz źródeł finansowania Programu oraz wydarzeń organizowanych w ramach Programu.


Bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy z PROMem - UNA Poland chętnie wspiera inicjatywy młodzieżowe, w szczególności te posiadające wspólny profil działalności w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji celów i wartości Organizacji Narodów Zjednoczonych.

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page