Szukaj
  • UNAPoland

#DeklaracjaNaszychPraw czyli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka bez tajemnic


#DeklaracjaNaszychPraw to długoterminowy projekt realizowany przez Program Praw Człowieka UNAPu. Ma on na celu popularyzację oraz pomoc w zrozumieniu praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.


Jest to międzynarodowy dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Zawarte są w nim główne prawa człowieka o uniwersalnym charakterze. Pomimo że początkowo uważana była jedynie za standard, obecnie pełni rolę prawa zwyczajowego.


W naszej publikacji skupiamy się na poszczególnych artykułach oraz staramy się przedstawić je czytelnikom w przystępny sposób, opierając się na przykładach zarówno z Polski, jak i z całego świata. Mamy nadzieję, że publikacja będzie pomocnym źródłem dla każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę z zakresu praw człowieka. Życzymy miłej lektury i zapraszamy do śledzenia dalszych projektów realizowanych przez United Nations Association Poland.

#DeklaracjaNaszychPraw
.pdf
Download PDF • 2.89MB