Szukaj
  • UNAPoland

Czerwiec w UNAP pod znakiem zrównoważonego rozwoju

W czerwcu odbył się szereg różnych wydarzeń wokół Agendy 2030 i zrównoważonego rozwoju.


Mieliśmy przyjemność być partnerem tegorocznych Dni Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Days) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Sustainability Days trwające przez cały czerwiec na kampusie UEK mają na celu promowanie wiedzy i możliwości zaangażowania każdego z nas na rzecz wdrażania ONZ-owskiej Agendy 2030. Projekt to również przestrzeń do wypracowywania wspólnych rozwiązań, inspiracji, a także budowania świadomości społecznej i ekologicznej. Aktywności w ramach Sustainability Days będą podzielone na cztery bloki tematyczne - zrównoważona konsumpcja i produkcja, wykluczenie, równouprawnienie i różnorodność, zrównoważony kampus oraz zrównoważone miasto. W ramach czterech bloków odbywać się będę panele, debaty, warsztaty, wykłady, projekcje filmów i szereg innych aktywności. Wydarzenie to ma łączyć różnych interesariuszy zaangażowanych w ideę zrównoważonego rozwoju.

W ramach naszych działań zorganizowaliśmy grę kampusową dla studentów oraz dwa panele dyskusyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju miast. Obecnie około 55% światowej populacji mieszka w miastach i odpowiada za 60-80% światowego zużycia energii 75% globalnej emisji CO2. Tworzy to znaczące obciążenie dla ośrodków miejskich, które muszą tworzyć polityki łączące wzrost gospodarczy i postępującą urbanizację z ochroną środowiska i zapewnienia dobrego standardu życia mieszkańcom. Miasta są niewątpliwie głównymi wykonawcami polityk zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza tych w sferze edukacji (CZR 4), opieki zdrowotnej (CZR 3), przemysłu i infrastruktury (CZR 9), czy klimatu (CZR 13).


Ponadto, w drugiej połowie czerwca prezes zarządu udzielił wywiady na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju. Był to wstęp do naszych aktywności podczas Światowego Forum Miejskiego, które w tym roku odbywało się w Katowicach. Podczas WUFF 11 reprezentujący nas Tomasz Biernacki, wiceprezes zarządu oraz Krinal Shah Suri, koordynatorka ds. międzynarodowych wzięli udział we współorganizowanej przez UNAP i Ambasadę Niderlandów w Holandii przy wsparciu GCNP dyskusjiw formie okrągłego stołu "A success story case study from The Netherlands: Energy efficiency and transport & mobility". Była to świetna debata z przedstawicielami NGO, miast i , biznesu, świata akademickiego i młodzieży.

WUF11 był również okazją do spotkań na najwyższym szczeblu by porozmawiać o możliwości kontynuacji współpracy. Koordynatorka ds. Międzynarodowych spotkała się m.in. z Szefową UN Habitat, wiceminsiter funduszy i polityki regionalnej oraz Ambasadorem Egiptu w Polsce.


W czerwcu odbyło się też Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Na zaproszenie ministerstwa, prezes zarządu Adam Dziedzic wziął udział w panelu "Świadomość konsumentów, wyzwania dla zrównoważonego biznesu. Rola edukacji w kształtowaniu postaw społecznych". Świetna dyskusja, która zaowocowała konkretnymi przykładami i praktycznymi postulatami na przyszłość. Rozmawialiśmy o trendach konsumenckich, wyzwaniach ale też i o roli technologii czy relacji międzysektorowych i międzypokoleniowych. W dyskusji udział wzięli: Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID Warszawa, Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL oraz Natalia Hatalska, założycielka i CEO Infuture Institute.

To był bardzo pracowity miesiąc a już w lipcu nasza Letnia Akademia Zrównoważonego Rozwoju, której partnerem jest ENEA S.A.