Polska w ONZ

Obywatel każdego państwa na świecie zasługuje na życie bez obaw o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Dziesiątki lat pracy ludzi, którzy myśleli podobnie, zaowocowały w 1945 roku utworzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska, jako jedno z państw założycieli, działa w nim aktywnie od momentu powstania, wspierając pozostałych członków w realizacji postanowień Karty Narodów Zjednoczonych; była m.in inicjatorem przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ONZ przedstawiając jej pierwszy projekt, a w kadencji 2018 - 2019 już po raz 6 wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa.

 

Jako ludzie oddani idei zintegrowanej społeczności międzynarodowej, współpracującej w osiąganiu wspólnych celów oraz utrzymaniu pokoju, chcielibyśmy wspomóc nasze państwo i dołożyć własną cegiełkę do ogromu wykonywanej pracy. W tym właśnie celu zapraszamy do współpracy oraz korzystania z organizowanych przez nas inicjatyw każdego, kto chce wesprzeć Organizację Narodów Zjednoczonych w walce o prawa człowieka, inicjatywy zrównoważonego rozwoju oraz pokój.

 

Zachęcamy do zapisania się do wydawanego przez nas regularnie newslettera będącego zebraniem wszystkich ważnych wydarzeń i inicjatyw z zakresu działalności ONZ oraz do poszerzania swojej wiedzy poprzez uczestniczenie w interaktywnych webinarach w ramach kampanii UN75 poświęconej 75. rocznicy powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzięki różnorodnej tematyce i interesującym gościom, którzy zaszczycą swoją obecnością nasze spotkania online - każdy znajdzie coś dla siebie.  Zachęcamy również do brania udziału w licznych przygotowywanych przez nas wydarzeniach, jako że są one świetną okazją do osobistego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów dzisiejszego świata.

Czym się zajmujemy w ramach tego programu?

 • Poznaj dyplomatę - czyli cykl spotkań, wywiadów, nagrań video czy rozmów z byłymi i obecnymi przedstawicielami i przedstawicielkami RP w ONZ
  i nie tylko

 • Miesięczny newsletter opisujący najbardziej aktualne wydarzenia na świecie o których mówi ONZ

 • Cykl spotkań online w ramach kampanii UN75 poświęconej obchodom 75. rocznicy utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych

 • Warsztaty w szkołach i nie tylko o roli Polski w ONZ
  i wadze tej instytucji na świecie

 • Organizacja różnego rodzaju debat, konferencji
  i paneli eksperckich

Newsletter kwiecień 2020

Newsletter lipiec-grudzień 2019

Newsletter styczeń-marzec 2020