top of page
UNAP TEAM (10).png
Nicole Geryk

Koordynatorka Programu

Polska w ONZ

UNAP TEAM (25).png
Zofia Borowczyk

Koordynatorka Programu

Obywatel każdego państwa na świecie zasługuje na życie bez obaw o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Dziesiątki lat pracy ludzi, którzy myśleli podobnie, zaowocowały w 1945 roku utworzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska, jako jedno z państw założycieli, działa w nim aktywnie od momentu powstania, wspierając pozostałych członków w realizacji postanowień Karty Narodów Zjednoczonych; była m.in inicjatorem przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ONZ przedstawiając jej pierwszy projekt, a w kadencji 2018 - 2019 już po raz 6 wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa.

 

Zapraszamy do współpracy oraz korzystania z organizowanych przez nas inicjatyw każdego, kto chce wesprzeć ONZ w walce o prawa człowieka, inicjatywy zrównoważonego rozwoju oraz pokój. Zapraszamy do lektury naszego comiesięcznego newslettera, w którym podsumowujemy najważniejsze działania podejmowane przez Polskę na forum ONZ. Ponadto, zachęcamy do uczestnictwa w licznych debatach, konferencjach, seminariach i warsztatach. W szkołach i na uczelniach organizujemy również zajęcia dla uczniów i studentów.

Kontakt: polska.onz@unapoland.org

#Matura2022 - powtórki z WOS-u!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową publikacją w której szczegółowo opisujemy zagadnienia związane z ONZ. Publikacja przygotowana jest dla maturzystów, którzy zmierzą się poruszanymi zagadnieniami. Zawarte informacje podzielone są na 8 części, a każda z nich szczegółowo opisuje działania, cele i organy ONZ. Zapraszamy do lektury i wszystkim maturzystom życzymy udanych egzaminów.

Edukacja
facebook.png
Mockup cały (1).jpg
Raport "Polska w ONZ:
wczoraj dziś i jutro"

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu, przedstawiającego najważniejsze osiągnięcia i akktywności Polski na forum ONZ. Publikacja została podzielona na cztery tematyczne części (i) pokój i bezpieczeństwo, (ii) prawa człowieka (iii) klimat i zrównoważony rozwój oraz (iv) UNESCO. 

Edukacja
Tydzień ONZ - obchody 75. rocznicy powstania ONZ współorganizowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

W październiku 2020 r. wspólnie z MSZ zorganizowaliśmy obchody 75. lecia ONZ. Był to cykl codziennych debat i dyskusji poświęconych najważniejszym zagadnieniom z punktu widzenia ONZ - klimat, bezpieczeństwo, prawa człowieka i młodzież. Podczas wydarzenia gościliśmy m.in. przedstawicieli UNIC Warszawa, ministra i wiceministra spraw zagranicznych, przedstawicieli rodziny ONZ w Polsce, samorządowców oraz młodzież. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia! 

Debata
20201023_14.jpg
46799248684_bcb3f5970f_o.jpg
Newsletter Polska w ONZ

Zapraszamy do zapoznania się z comiesięcznym newsletterem, w którym przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z punktu widzenia aktywności Polski na forum ONZ. 

Edukacja

fot. Tymon Makowski/MSZ

Konferencja w Łodzi: Polska w ONZ - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Debata

W lutym 2020 r. wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Łodzi zorganizowaliśmy konferencję w ramach obchodów 75 lecia ONZ Polska w ONZ: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Dyskutowaliśmy o misjach pokojowych, o zaangażowaniu Polski w kwestie humanitarne ale także o przyszłości czy kadencji w Radzie Bezpieczeństwa. 

DSC_0058.JPG
UN75_blue_tagline_polish.jpg
Global discussions on a local level

Wspólnie świętowaliśmy 75. rocznicę powstania ONZ. Zorganizowaliśmy serię 4 webinarów, w której udział w charakterze gości specjalnych wzięli m.in. RPO Adam Bodnar, wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, wiceminister klimatu i środowiska oraz dyrektor generalny UNICEF Polska. Zapraszamy do pobrania raportu z tego wydarzenia.

Edukacja
bottom of page