© 2019 by United Nations Association Poland 

Polska w ONZ

Obywatel każdego państwa na świecie zasługuje na życie bez obaw o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Dziesiątki lat pracy ludzi, którzy myśleli podobnie, zaowocowały w 1945 roku utworzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska, jako jedno z państw założycieli, działa w nim aktywnie od momentu powstania, wspierając pozostałych członków w realizacji postanowień Karty Narodów Zjednoczonych; była m.in inicjatorem przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ONZ przedstawiając jej pierwszy projekt, a w kadencji 2018 - 2019 już po raz 6 wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa.

 

Jako ludzie oddani idei zintegrowanej społeczności międzynarodowej, współpracującej w osiąganiu wspólnych celów oraz utrzymaniu pokoju, chcielibyśmy wspomóc nasze państwo i dołożyć własną cegiełkę do ogromu wykonywanej pracy. W tym właśnie celu zapraszamy do współpracy oraz korzystania z organizowanych przez nas inicjatyw każdego, kto chce wesprzeć Organizację Narodów Zjednoczonych w walce o prawa człowieka, inicjatywy zrównoważonego rozwoju oraz pokój.

 

Zachęcamy do zapisania się do wydawanego przez nas regularnie newslettera będącego zebraniem wszystkich ważnych wydarzeń i inicjatyw z zakresu działalności ONZ oraz do poszerzania swojej wiedzy podczas oglądania przygotowywanych przez nas filmów edukacyjnych przedstawiających m.in tematykę misji humanitarnych oraz historię osób biorących udział w tych wymagających przedsięwzięciach. Zachęcamy również do brania udziału w licznych przygotowywanych przez nas wydarzeniach oraz spotkaniach, jako że są one świetną okazją do osobistego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów dzisiejszego świata.

Czym się zajmujemy w ramach tego programu?

  • Produkcją krótkometrażowych filmów edukacyjnych, mających na celu szerzenie wiedzy o strukturze i historii ONZ jak i roli Polski w tej ważnej organizacji

  • Poznaj dyplomatę - czyli cykl spotkań, wywiadów, nagrań video czy rozmów z byłymi i obecnymi przedstawicielami i przedstawicielkami RP w ONZ i nie tylko

  • Miesięczny newsletter opisujący najbardziej aktualne wydarzenia na świecie o których mówi ONZ

  • Comiesięczne wywiady i rozmowy o bieżącej tematyce międzynarodowej i roli Polski przy danym zagadnieniu 

  • Warsztaty w szkołach i nie tylko o roli Polski w ONZ i wadze tej instytucji na świecie

  • Organizacja różnego rodzaju debat, konferencji i paneli eksperckich