Polska w ONZ

Obywatel każdego państwa na świecie zasługuje na życie bez obaw o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Dziesiątki lat pracy ludzi, którzy myśleli podobnie, zaowocowały w 1945 roku utworzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska, jako jedno z państw założycieli, działa w nim aktywnie od momentu powstania, wspierając pozostałych członków w realizacji postanowień Karty Narodów Zjednoczonych; była m.in inicjatorem przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ONZ przedstawiając jej pierwszy projekt, a w kadencji 2018 - 2019 już po raz 6 wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa. Zapraszamy do współpracy oraz korzystania z organizowanych przez nas inicjatyw każdego, kto chce wesprzeć ONZ w walce o prawa człowieka, inicjatywy zrównoważonego rozwoju oraz pokój. Zachęcamy do zapisania się do wydawanego przez nas regularnie newslettera będącego zebraniem wszystkich ważnych wydarzeń i inicjatyw z zakresu działalności ONZ oraz do poszerzania swojej wiedzy poprzez uczestniczenie w interaktywnych webinarach w ramach kampanii UN75 poświęconej 75. rocznicy powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzięki różnorodnej tematyce i interesującym gościom, którzy zaszczycą swoją obecnością nasze spotkania online - każdy znajdzie coś dla siebie.  Zachęcamy również do brania udziału w licznych przygotowywanych przez nas wydarzeniach, jako że są one świetną okazją do osobistego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów dzisiejszego świata.

Newsletter Polska w ONZ

Kwiecień 2021

Newsletter Polska w ONZ

Rok 2020

Katarzyna Smętek

Koordynatorka Programu

Debata

Tydzień ONZ - Obchody #UN75 wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

20201023_11.jpg

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Edukacja

Miesięczny Newsletter

'Polska w ONZ'

Untitled design (3).png

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Dialog

Cykl webinarów z okazji 75. rocznicy powstania ONZ

Copy of 1st (1).png

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Debata

Konferencja „Polska w ONZ: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" współzorganizowana z RODM Łódź

DSC_0058.JPG

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Aleksandra Kowalczuk

Koordynatorka Programu