Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog 

Jak pisał Adam Mickiewicz, „nic bardziej pożądanego i trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa”. W ramach flagowego programu Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce, tworzymy przestrzeń do rozmowy, dialogu i debaty. Wierzymy, że rozmowa czy dialog to nie tylko najlepszy sposób na rozwiązanie największych sporów czy problemów, ale także coś, co poprawia relacje międzyludzkie.

Polska 3D, czyli Polska: Debata, Dyplomacja, Dialog to projekt, którego celem jest ukazanie ogromnego znaczenia dyplomacji publicznej i kulturalnej dla pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Stąd wzięła się jego nazwa. Przede wszystkim wychodzimy z założenia, że ​​wprowadzenie jakiejkolwiek polityki musi rozpocząć się od debaty - dialogu na temat pewnych pomysłów w większej lub mniejszej grupie. 

Dialog to coś więcej: to społeczna deliberacja, to już pewne działanie. Element dialogowy będzie zatem składał się z działań online - infografik, artykułów lub sesji pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że dzięki medium jakim jest Facebook czy Instagram będziemy mogli dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców. Dyplomacja będzie polegała po pierwsze na spotkaniach z polskimi i zagranicznymi dyplomatami oraz osobami zaangażowanymi w polski udział w agencjach ONZ, a po drugie na jak najszerszej promocji tej roli.

 

Oprócz powyższych działań, w ramach programu Polska 3D zapraszamy na comiesięczny klub dyskusyjny, na którym poruszane będą najważniejsze i najciekawsze zagadnienia od polityki międzynarodowej czy bezpieczeństwa globalnego po zrównoważony rozwój oraz technologię. Każdy wieczór dyskusyjny jest otwarty dla wszystkich i rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem przez gościa specjalnego - eksperta w danym temacie. Po wprowadzeniu oddamy głos wszystkim przybyłym gościom, aby mogli zaangażować się w debatę, dialog i dyskusję. 

 

Ponadto serdecznie zapraszamy do udziału w naszym dorocznym forum dialogu obywatelskiego oraz innych warsztatach, seminariach i debatach w ramach programu Poland 3D.

Co robimy w ramach tego programu?