Poznaj nasz zespół

AD.png

Adam Dziedzic
Prezes Zarządu

Absolwent Tilburg University w Holandii - MSc Organisation Studies oraz BSc Global Management of Social Issues. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce zrównoważonego rozwoju, stosunków międzynarodowych i funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Fundacji im. Heinricha Bolla i EY Academy of Business. Z tematyką ONZ związany od 10 lat - w latach 2013-2018 wielokrotnie koordynował szereg projektów z zakresu ONZ-owskiej Agendy 2030, i symulacji obrad ONZ. Członek eksperckiego zespołu ds. zmian klimatu przy think tanku Nowa Nadzieja.

WS_Zdjęcie-1-removebg.png

Weronika Szyszka
Wiceprezeska Zarządu

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2019-2021 Koordynatorka programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju w UNAP. Aktywnie angażowała się w działalność studencką, między innymi poprzez pełnienie funkcji przewodniczącej Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”.  Członkini polskiej delegacji na IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie uczestniczyła w 36. i 37. sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w roli młodzieżowego delegata. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

60012958_2207247159364544_7828823549144989696_o-removebg_edited.png

Tomasz Biernacki
Wiceprezes Zarządu

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ze środowiskiem debat, ONZ i stosunków międzynarodowych związany od 2014 roku. Uczestnik, koordynator i organizator ponad 15 konferencji symulujących obrady ONZ. Kilkukrotnie przewodniczył komisjom, najczęściej Radzie Bezpieczeństwa. Doświadczenie zdobywał w jednej z krakowskich kancelarii prawnych oraz jako Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się prawem międzynarodowym, prawami człowieka oraz szeroko pojętą aktywnością obywatelską.

20211002_153528.jpg

Magdalena Kania
Wiceprezeska Zarządu

Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalizując się w polityce i komunikacji międzynarodowej. Praktyczne doświadczenie zdobywała m.in. jako Koordynatorka zespołu ds. logistyki podczas największej w Europie centralno-wschodniej, międzynarodowej konferencji symulującej obrady ONZ oraz jako Prezeska KN SE Universum. W latach 2019-2020 Koordynatorka ds. Projektów i Rozwoju w UNAP.

DSC_0041-removebg_edited_edited.png

Mikołaj Sołtysiak 
Członek Zarządu

Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w krakowskiej kancelarii prawnej czy podczas pobytu w Brukseli w Parlamencie Europejskim. Ma również bogate doświadczenie aktywności społeczno-obywatelskiej, zorientowanej m.in. na działalność edukacyjną i studencką z zakresu stosunków międzynarodowych. Prezes KN SE Universum w latach 2019-2020. W UNAP od 2018 r. 

49439928_2168658763193336_4312601504004440064_n-removebg-preview.png

Dominika Gansel
Koordynatorka ds. PR

Praktyczne doświadczenie zdobywała podczas organizacji międzynarodowych konferencji zorientowanych wokół stosunków międzynarodowych. Ostatnio Koordynatorka zespołu podczas krakowskiej edycji symulacji obrad ONZ, organizowanej na Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Interesuje się ekologią, ochroną klimatu i stosunkami międzynarodowymi- specjalizuje się w polityce i komunikacji międzynarodowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawa człowieka a ściślej sytuację społeczno-gospodarczą w Palestynie, po rozpoczęciu budowy muru ‘bezpieczeństwa’ przez Izrael. 

DEI_8076-removebg_edited.png

Michał Siemieniec
Koordynator ds. Rozwoju

Studiował International Business oraz Prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktywnie udzielał się w różnego rodzaju organizacjach zrzeszających studentów - m.in. w roli Prezesa KN Studiów Europejskich Universum. Ponadto, pełnił funkcję Dyrektora podczas międzynarodowej konferencji Cracow Model United Nations, zrzeszającej blisko 250 uczestników z całego kraju. Organizował również spotkania i warsztaty, podczas których był trenerem z zakresu umiejętności miękkich i public speaking. Ukończył również kurs zarządzania Mookhause. 

Image-1-removebg-preview.png

Krinal Shah Suri
Koordynatorka ds. Międzynarodowych

Ukończyła International Business na Monash University w Melbourne, specjalizując się w administracji biznesowej, ekonomii i sprawach międzynarodowych. Doświadczenie praktyczne zdobywała podczas udziału w różnych międzynarodowych konferencjach ONZ i Europejskich Forach Gospodarczych. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach ONZ odbywających się w biurze w Genewie dotyczących praw człowieka, nierówności płci, nowej ekonomii, zmian klimatycznych i aktywności obywatelskiej młodzieży. . Krajowa dyrektor Rady Federalnej Sił Pokojowych ONZ z siedzibą w Tajlandii. Jest także członkiem UN Internet Governance Forum 2021.

20211002_153859.jpg

Kinga Bielecka
Koordynatorka Programu 
Polska 3D:
Debata, Dyplomacja, Dialog

Z wykształcenia i zamiłowania językoznawczyni, posługująca się biegle językiem angielskim i francuskim oraz włoskim na poziomie komunikatywnym. Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się relacjami międzykulturowymi oraz ekologią; jest entuzjastką prądu plain language, czyli upraszczania komunikacji w sferze publicznej. Całkowitego zanurzenia w obcej kulturze doświadczyła mieszkając po studiach we Francji. Obecnie zawodowo związana z BBC, łącząc biznes z zamiłowaniem do relacji międzykulturowych. 

20211002_153640.jpg

Martyna Krzysztofińska
Koordynatorka Programu 

Polska 3D:
Debata, Dyplomacja, Dialog

Wydział Prawa i Administracji UW ukończyła z wyróżnieniem, w pracy magisterskiej łącząc zainteresowanie prawami człowieka i prawem Unii Europejskiej. Absolwentka  Akademii Młodych Dyplomatów Europejskiej Akademii Dyplomacji. Międzynarodowe doświadczenie zdobywała studiując na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu oraz odbywając staż w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Brukseli, gdzie współorganizowała i brała udział w licznych oficjalnych wydarzeniach na szczeblu europejskim m.in. w zakresie polityki migracyjnej, praworządności i ochrony działaczy na rzecz praw człowieka. 

Screen Shot 2020-03-26 at 13.12.01.png

Aleksandra Krzykawska
Koordynatorka Programu

Prawa Człowieka

Wielokrotna prelegentka na konferencjach na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym, prezentująca zagadnienia związane z tematyką praw człowieka. Doświadczenie organizacyjne zdobywała m.in. jako członkini Zespołu ds. Mobilności Samorządu Studentów UJ, członkini Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów WISE oraz w kołach naukowych Socjologii Prawa, jak również Ekonomii Biznesu Międzynarodowego. Pasjonują ją tematy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, w szczególności w odniesieniu do obszaru Afryki Subsaharyjskiej.

20211002_153430.jpg

Karolina Tulik 
Koordynatorka Programu 

Prawa Człowieka

Przygodę z aktywizmem społecznym rozpoczęła mając 10 lat angażujac się w wolontariat w schronisku dla zwierząt. Brała udział w obradach Model United Nations. Ponadto, reprezentowała Polskę podczas międzynarodowej konferencji Women2Women w Bostonie, USA. Interesuje się kolarstwem, żeglarstwem, pływaniem, polityką międzynarodową, Prawami Człowieka, a w szczególności Kobiet. W wolnym czasie czyta książki i rozwiązuje zadania z matematyki.

DSC_0116-removebg_edited.png

Natalia Stasik
Koordynatorka Programu 
Ambasador SDGs

Jako aktywna debatantka, w 2018 roku ogólnopolski turniej debat oksfordzkich, organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uczestniczyła w 7 konferencjach typu MUN pełniąc rolę delegatki z licznymi nagrodami, szefowa komitetu, czy jedyna reprezentantka Polski na WIMUN 2019 w Nowym Jorku.Jest stypendystką projektu SAPERE AUSO m.st. Warszawy oraz utytułowaną uczestniczką ogólnokrajowych i regionalnych konkursów z filozofii i języka angielskiego. Doświadczenie w kierownictwie projektów społecznych zdobywała między innymi jako inicjatorka i koordynatorka projektu Granlingual - szkoły języka angielskiego dla seniorów oraz poprzez działalność w Amnesty International. 

20211002_152455.jpg

Karolina Gajęcka
Koordynatorka Programu
Polska dla
Zrównoważonego Rozwoju

Studiowała stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim, zafascynowana polityką zagraniczną, w szczególności kwestiami dyplomatycznymi. Doświadczenie zdobywała podczas praktyki zawodowej w Konsulacie Honorowym Królestwa Hiszpanii we Wrocławiu. Członkini II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 2017-2018. Absolwentka szkoły liderów Collegium Nobilium Opoliense. Związana w przeszłości z działalnością organizacji Anne Frank Polska. Biegle mówi po angielsku i hiszpańsku. W wolnym czasie interesuje się kulturą hiszpańską, zdrowym trybem życia oraz podróżami. 

217125285_581673159886066_5337455345162410046_n-removebg-preview.png

Marta Skobel
Koordynatorka Programu
Polska dla 
Zrównoważonego Rozwoju

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w dyplomacji i stosunkach konsularnych. Podczas studiów podjęła pracę o charakterze wolontariuszki podczas konferencji ,,Zmiany klimatyczne w Polsce”, organizatorem wydarzenia był Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Brała czynny udział w konsultacjach Młodzieżowej Rady Klimatycznej dotyczących Szczytu Przywódców w sprawie klimatu. Interesuje się prawami człowieka, polityką międzynarodową i ekologią. Zaangażowana w promowanie wiedzy na temat Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

RM-1-removebg.png

Weronika Adamczak
Koordynatorka Newslettera

Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz SciencesPo w Paryżu. Od najmłodszych lat zaangażowana w procesy ONZ oraz debaty międzynarodowej - uczestniczyła w licznych symulacjach MUN oraz kilkunastu sesjach EYP. Brała czynny udział w Szczycie Klimatycznym w Abu Dhabi w czerwcu 2019 roku, Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Nowym Jorku we wrześniu 2019 roku oraz Paris Peace Forum w listopadzie 2019 roku. Jest również jedną z organizatorek Conference of Youth w Katowicach oraz inicjatorką Młodzieżowej Rady Klimatycznej, przy Ministerstwie Klimatu.