© 2019 by United Nations Association Poland 

Poznaj nas!

Misja i Wizja

Nie zadowalamy się tym co jest, dążymy do tego co może być!

 

United Nations Association Poland - Stowarzyszeni Narodów Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające
i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy między innymi z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Z pasją i zaangażowaniem propagujemy wartości demokratyczne, dialog międzykulturowy  oraz aktywność obywatelską. 

Rozumiejąc ogromną wagę edukacji i wymiany poglądów, w nasze programy angażujemy młodzież, zarówno szkół podstawowych, średnich, jak i uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy chcą dzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto, wspieramy  młodych liderów społecznych i budujemy przyjazne relacje pomiędzy młodzieżą naszego kraju i państw trzecich.

Zespół

 
eqr.png

Prezes Zarządu 

Adam Dziedzic

image (14).png

Członkini Zarządu - Skarbniczka

Agnieszka Borek

image (3).png

Wiceprezes Zarządu ds. Krajowych

Tomasz Biernacki

image (4).png

Członek Zarządu - Sekretarz

Mikołaj Sołtysiak

image (17).png

Koordynatorka Programu Agenda 2030 Polska dla Zrównoważonego Rozwoju 

Weronika Szyszka

image (16).png

Koordynatorka Programu Agenda 2030 Polska dla Zrównoważonego Rozwoju 

Weronika Adamczak

image (7).png

Koordynatorka ds. Partnerstw i Projektów

Magdalena Kania

image (6).png

Koordynatorka Programu

Demokracja i Prawa Człowieka

Dominika Gansel

image (5).png

Head of Foreign Relations

Bartłomiej Sendor

image (8).png

Koordynatorka Programu 

Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog 

Aleksandra Wójtowicz

image (9).png

Koordynatorka Programu

Polska w ONZ

Katarzyna Smętek

image (10).png

Koordynatorka Programu

ONZ dla Młodych i Model United Nations

Beata Konopkin