© 2019 by United Nations Association Poland 

Misja i Wizja

Nie zadowalamy się tym co jest, dążymy do tego co może być!

United Nations Association Poland - Stowarzyszeni Narodów Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające
i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy między innymi z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Z pasją i zaangażowaniem propagujemy wartości demokratyczne, dialog międzykulturowy  oraz aktywność obywatelską. 

Rozumiejąc ogromną wagę edukacji i wymiany poglądów, w nasze programy angażujemy młodzież, zarówno szkół podstawowych, średnich, jak i uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy chcą dzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto, wspieramy  młodych liderów społecznych i budujemy przyjazne relacje pomiędzy młodzieżą naszego kraju i państw trzecich.

Poznaj nasz zespół

Adam Dziedzic
Prezes Zarządu
Tomasz Biernacki
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Borek
Członkini Zarządu
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Mikołaj Sołtysiak
Członek Zarządu
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Magdalena Kania
Partnerstwa i Projekty
Bartłomiej Sendor
Kontakty Zagraniczne
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 
Weronika Szyszka
Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju
Weronika Adamczak
Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Beata Konopkin
ONZ dla Młodych
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Katarzyna Smętek
Polska w ONZ
Karolina Tulik
ONZ dla Młodych
Dominika Gansel
Demokracja i Prawa Człowieka
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle