Poznaj nasz zespół

Adam Dziedzic

Prezes Zarządu

Absolwent Tilburg University w Holandii - MSc Organisation Studies (spec. Sustainable Development) oraz BSc Global Management of Social Issues. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce zrównoważonego rozwoju, stosunków międzynarodowych i funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Fundacji im. Heinricha Bolla i EY Academy of Business. Z tematyką ONZ związany od 10 lat - w latach 2013-2018 wielokrotnie koordynował szereg projektów z zakresu ONZ-owskiej Agendy 2030, symulacji obrad ONZ,  aktywności społeczno-obywatelskiej i roli organizacji międzynarodowych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Magdalena Kania

Wiceprezeska Zarządu

Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalizując się w polityce i komunikacji międzynarodowej. Praktyczne doświadczenie zdobywała m.in. jako Koordynatorka zespołu ds. logistyki podczas największej w Europie centralno-wschodniej, międzynarodowej konferencji symulującej obrady ONZ oraz jako Prezeska KN SE Universum. W latach 2019-2020 Koordynatorka ds. Projektów i Rozwoju w UNAP.

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Tomasz Biernacki

Wiceprezes Zarządu

Ze środowiskiem debat, ONZ i stosunków międzynarodowych związany od 2014 roku. Uczestnik, koordynator i organizator ponad 15 konferencji symulujących obrady ONZ. Kilkukrotnie przewodniczył komisjom, najczęściej Radzie Bezpieczeństwa i Radzie Gospodarczo-Społecznej. Doświadczenie zdobywał w jednej z krakowskich kancelarii prawnych oraz jako Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się prawem międzynarodowym, prawami człowieka oraz szeroko pojętą aktywnością obywatelską. Biegle mówi po polsku i angielsku, komunikatywnie w języku włoskim. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Małgorzata Biszczanik

Członkini Zarządu

Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim, na którym od początku była zaangażowana w działalność kół naukowych związanych z prawem europejskim, prawami człowieka, prawem konstytucyjnym i porównawczym. Prelegentka na licznych konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych. Współpracuje z badaczami i prawnikami z dziedziny praw człowieka. Autorka artykułów naukowych i uczestniczka seminariów naukowych z zakresu praw człowieka, prawa wyznaniowego i prawa porównawczego. Naukowo zajmuje się kwestiami antydyskryminacyjnymi, prawem konstytucyjnym porównawczym oraz prawem wyznaniowym, w szczególności w zakresie dyskryminacji ze względu na religię oraz w zakresie ograniczania praw człowieka z uwagi na środki nadzwyczajne. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując m.in. z UNESCO, NOHA oraz UNIC. Obecnie związana z renomowaną Kancelarią Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Od grudnia 2019 do sierpnia 2020 odpowiadała za fundusze oraz współpracę z partneram w UNAP. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, komunikatywnie w języku francuskim. Interesuje się literaturą, podróżami oraz nauką języków obcych.

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Mikołaj Sołtysiak

Członek Zarządu

Studiował prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2018-2019 pełnił funkcję Prezesa KN SE Universum na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie zajmował się zagadnieniami europejskimi. Organizował również szereg debat i konferencji tematycznych wokół stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Doświadczenie zdobywał podczas m.in. staży w Parlamencie Europejskim. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Martyna Krzysztofińska

Koordynatorka Programu

Polska 3D: Debata, Dyplomacja, DIalog

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła z wyróżnieniem, w pracy magisterskiej łącząc zainteresowanie prawami człowieka i prawem Unii Europejskiej. Absolwentka anglojęzycznej specjalizacji Organizacje Międzynarodowe w ramach Akademii Młodych Dyplomatów Europejskiej Akademii Dyplomacji. Międzynarodowe doświadczenie zdobywała studiując na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu oraz odbywając staż w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Brukseli, gdzie współorganizowała i brała udział w licznych oficjalnych wydarzeniach na szczeblu europejskim m.in. w zakresie polityki migracyjnej, praworządności i ochrony działaczy na rzecz praw człowieka. Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim. Interesuje się psychologią, literaturą i historią sztuki. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Karolina Gajęcka

Koordynatorka Programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Studiowała stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim, zafascynowana polityką zagraniczną, w szczególności kwestiami dyplomatycznymi. Doświadczenie zdobywała podczas praktyki zawodowej w Konsulacie Honorowym Królestwa Hiszpanii we Wrocławiu. Członkini II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 2017-2018. Absolwentka szkoły liderów Collegium Nobilium Opoliense. Związana w przeszłości z działalnością organizacji Anne Frank Polska. Biegle mówi po angielsku i hiszpańsku. W wolnym czasie interesuje się kulturą hiszpańską, zdrowym trybem życia oraz podróżami. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Weronika Szyszka

Koordynatorka Programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – podczas studiów aktywnie angażowała się w działalność studencką, między innymi poprzez pełnienie funkcji przewodniczącej Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”, aktywny udział w konferencjach z zakresu praw człowieka i praw zwierząt oraz udzielanie porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UŚ. Członkini polskiej delegacji na IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie uczestniczyła w 36. i 37. sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w roli młodzieżowego delegata. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Interesuje się prawami człowieka, ochroną klimatu oraz prawami zwierząt. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Natalia Stasik

Koordynatorka Programu

Ambasador Zrównoważonego Rozwoju

Jako aktywna debatantka, w 2018 roku ogólnopolski turniej debat oksfordzkich, organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uczestniczyła w 7 konferencjach typu MUN pełniąc rolę delegatki z licznymi nagrodami, szefowa komitetu, czy jedyna reprezentantka Polski na WIMUN 2019 w Nowym Jorku.Jest stypendystką projektu SAPERE AUSO m.st. Warszawy oraz utytułowaną uczestniczką ogólnokrajowych i regionalnych konkursów z filozofii i języka angielskiego. Doświadczenie w kierownictwie projektów społecznych zdobywała między innymi jako inicjatorka i koordynatorka projektu Granlingual - szkoły języka angielskiego dla seniorów oraz poprzez działalność w Amnesty International. Interesuje się filozofią polityki, etyką, stosunkami Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej, tańcem nowoczesnym oraz poznawaniem nowych kultur. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Katarzyna Smętek

Koordynatorka Programu Polska w ONZ

Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz SciencesPo w Paryżu. Od najmłodszych lat zaangażowana w procesy ONZ oraz debaty międzynarodowej - uczestniczyła w licznych symulacjach MUN oraz kilkunastu sesjach EYP Ponadto, brała czynny udział m.in. w Spotkaniu Wysokiego Szczebla na temat Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju organizowanym przez Przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w marcu 2019 roku, Szczycie Klimatycznym w Abu Dhabi w czerwcu 2019 roku, Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Nowym Jorku we wrześniu 2019 roku oraz Paris Peace Forum w listopadzie 2019 roku. Jest również jedną z organizatorek Conference of Youth w Katowicach oraz inicjatorką Młodzieżowej Rady Klimatycznej, która będzie służyć jako organ doradczy przy Ministerstwie Klimatu. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Aleksandra Kowalczuk

Koordynatorka Programu Polska w ONZ

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku informatyka. Entuzjastka nauki i nowych technologii, z otwartym umysłem i pasją do ciągłego uczenia się. Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży IT. Aktualnie specjalizuje się w metodach przetwarzania danych w różnych dziedzinach, szczególnie w bioinformatyce i Internecie Rzeczy. Uzyskała certyfikat AgilePM® Foundation, odbyła również staż na stanowisku Project Managera w parku technologicznym ComoNExT w północnych Włoszech. Na co dzień jest zaangażowana w kilka projektów krajowych i międzynarodowych z pogranicza biznesu, zarządzania projektami i nauk ścisłych. Mentee w II edycji programie akceleracyjnym Shesnnovation Perspektywy Women in Tech.

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Karolina Tulik

Koordynatorka Programu

Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel

Przygodę z aktywizmem społecznym rozpoczęła mając 10 lat angażujac się w wolontariat w schronisku dla zwierząt. Brała udział w obradach Model United Nations. Ponadto, reprezentowała Polskę podczas międzynarodowej konferencji Women2Women w Bostonie, USA. Interesuje się kolarstwem, żeglarstwem, pływaniem, polityką międzynarodową, Prawami Człowieka, a w szczególności Kobiet. W wolnym czasie czyta książki i rozwiązuje zadania z matematyki.

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Aleksandra Krzykawska

Koordynatorka Programu

Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel

Wielokrotna prelegentka na konferencjach na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym, prezentująca zagadnienia związane z tematyką praw człowieka. Doświadczenie organizacyjne zdobywała m.in. jako członkini Zespołu ds. Mobilności Samorządu Studentów UJ, członkini Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów WISE oraz w kołach naukowych Socjologii Prawa, jak również Ekonomii Biznesu Międzynarodowego. Pasjonują ją tematy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, w szczególności w odniesieniu do obszaru Afryki Subsaharyjskiej.

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Michał Siemieniec

Koordynator ds. Rozwoju

Studiował International Business oraz Prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktywnie udzielał się w różnego rodzaju organizacjach zrzeszających studentów - m.in. w roli Prezesa KN Studiów Europejskich Universum. Ponadto, pełnił funkcję Dyrektora podczas międzynarodowej konferencji Cracow Model United Nations, zrzeszającej blisko 250 uczestników z całego kraju. Biegle mówi po angielsku oraz komunikatywnie posługuje się j. Niemieckim. Organizował również spotkania i warsztaty, podczas których był trenerem z zakresu umiejętności miękkich i public speaking. Ukończył również kurs zarządzania Mookhause. Interesuje się polityką, ekonomią, historią i muzyką. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Dominika Gansel

Koordynatorka ds. Public Relations

Praktyczne doświadczenie zdobywała podczas organizacji międzynarodowych konferencji zorientowanych wokół stosunków międzynarodowych. Ostatnio Koordynatorka zespołu podczas krakowskiej edycji symulacji obrad ONZ, organizowanej na Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Interesuje się ekologią, ochroną klimatu i stosunkami międzynarodowymi- specjalizuje się w polityce i komunikacji międzynarodowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawa człowieka a ściślej sytuację społeczno-gospodarczą w Palestynie, po rozpoczęciu budowy muru ‘bezpieczeństwa’ przez Izrael. Często angażuje się w akcje charytatywne i dużo podróżuję. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle