top of page
logo (1).png

O nas

logo (1).png

United Nations Association Poland (UNAP) - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce, będące członkiem Światowej Federacji Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (World Federation of United Nations Association) powstałej w 1945 r. w Nowym Jorku, realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. 

DSC_0118.JPG

Nasz zespół

Poznaj osoby, które tworzą UNAP - nad bieżącą działalnością UNAPu czuwa pięcio osobowy zarząd, który ściśle współpracuje na co dzień z koordynatorkami poszczególnych

programów i projektów

Rada Programowa

Poznaj członkinie i członków Rady Programowej UNAP - ciała doradczego naszego Stowarzyszenia. 

Członkowie honorowi

Co roku przyznajemy status członkini/członka honorowej/honorowego wyjątkowo bliskim nam osobom i partnerom. Poznaj ich! 

Blisko współpracujemy m.in. z administracją rządową, uczelniami wyższymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi i wszystkimi innymi jednostkami, którym bliska jest idea ONZ!

Business Meeting

Nasi partnerzy

bottom of page