United Nations Association Poland - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Z pasją i zaangażowaniem propagujemy wartości demokratyczne, dialog międzykulturowy  oraz aktywność obywatelską. 

Adam Dziedzic
Prezes Zarządu
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Ukończył studia na kierunkach MSc Organisation Studies oraz BSc Global Management of Social Issues na Tilburg University w Holandii. Z tematyką ONZ i polityką międzynarodową związany od 2008 roku. Specjalizuje się w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i urbanizacji, stosunków międzynarodowych i rozwoju edukacji. 

 

​Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Fundacji im. Heinricha Bolla, EY Academy of Business oraz Baltic Council for International Education. W latach 2013-2018 wielokrotnie koordynował szereg projektów z zakresu młodzieżowych obrad ONZ,  umiejętności miękkich oraz komunikacji międzykulturowej w różnych organizacjach pozarządowych. Prowadzi również warsztaty, prelekcje i zajęcia edukacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju, aktywności społeczno-obywatelskiej, roli organizacji międzynarodowych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.  oraz działalności trzeciego sektora. Biegle włada językiem polskim i angielskim, komunikatywnie językiem arabskim. 

Misja i Zespół

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Tomasz Biernacki
Wiceprezes Zarządu

Ze środowiskiem debat, ONZ i stosunków międzynarodowych związany od 2014 roku. Uczestnik, koordynator i organizator ponad 15 konferencji symulujących obrady ONZ. Kilkukrotnie przewodniczył komisjom, najczęściej Radzie Bezpieczeństwa i Radzie Gospodarczo-Społecznej. Doświadczenie zdobywał w jednej z krakowskich kancelarii prawnych oraz jako Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się prawem międzynarodowym, prawami człowieka oraz szeroko pojętą aktywnością obywatelską. Biegle mówi po polsku i angielsku, komunikatywnie w języku włoskim. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Małgorzata Biszczanik
Członkini Zarządu

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, na którym od początku była zaangażowana w działalność kół naukowych związanych z prawami człowieka oraz pomocą humanitarną.​Interesuje się prawem międzynarodowym, Unii Europejskiej, prawami człowieka oraz działalnością humanitarną. Asystentka wielu konferencji międzynarodowych, m.in. NOHA. Uczestniczka seminariów dotyczących praw człowieka oraz prawa konfliktów zbrojnych. Od grudnia 2019 do sierpnia 2020 odpowiadała za fundusze oraz współpracę z partneram w UNAP.

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Magdalena Kania
Wiceprezeska Zarządu

Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalizując się w polityce i komunikacji międzynarodowej. Praktyczne doświadczenie zdobywała m.in. jako Koordynatorka zespołu ds. logistyki podczas największej w Europie centralno-wschodniej, międzynarodowej konferencji symulującej obrady ONZ oraz jako Prezeska KN SE Universum. W latach 2019-2020 Koordynatorka ds. Projektów i Rozwoju w UNAP.

Mikołaj Sołtysiak
Członek Zarządu
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Studiował prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2018-2019 pełnił funkcję Prezesa KN SE Universum na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie zajmował się zagadnieniami europejskimi.

 

Organizował również szereg debat i konferencji tematycznych wokół stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Doświadczenie zdobywał podczas m.in. staży w Parlamencie Europejskim. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Dominika Gansel 
Koordynatorka ds. Public Relations 

Praktyczne doświadczenie zdobywała podczas organizacji międzynarodowych konferencji zorientowanych wokół stosunków międzynarodowych. Ostatnio Koordynatorka zespołu podczas krakowskiej edycji symulacji obrad ONZ, organizowanej na Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

 

Interesuje się ekologią, ochroną klimatu i stosunkami międzynarodowymi- specjalizuje się w polityce i komunikacji międzynarodowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawa człowieka a ściślej sytuację społeczno-gospodarczą w Palestynie, po rozpoczęciu budowy muru ‘bezpieczeństwa’ przez Izrael. Często angażuje się w akcje charytatywne i dużo podróżuję. 

Michał Siemieniec
Koordynator ds. Rozwoju
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Studiował International Business oraz Prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktywnie udzielał się w różnego rodzaju organizacjach zrzeszających studentów - m.in. w roli Prezesa KN Studiów Europejskich Universum. Ponadto, pełnił funkcję Dyrektora podczas międzynarodowej konferencji Cracow Model United Nations, zrzeszającej blisko 250 uczestników z całego kraju. Biegle mówi po angielsku oraz komunikatywnie posługuje się j. Niemieckim. Organizował również spotkania i warsztaty, podczas których był trenerem z zakresu umiejętności miękkich i public speaking. Ukończył również kurs zarządzania Mookhause. Interesuje się polityką, ekonomią, historią i muzyką. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Weronika Adamczak
Koordynatorka Programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Aktywistka na rzecz ekologii, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od konferencji klimatycznej 24th Conference of Parties (COP24) zaangażowana w ruch klimatyczny i promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wolontariuszka dla delegacji Indii podczas COP24 oraz 14th Conference of Youth (Młodzieżowej Konferencji Klimatycznej).

 

Działała w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym oraz w Śląskim Ruchu Klimatycznym. Organizatorka konferencji klimatycznej Local Conference of Youth Poland (Polska Młodzieżowa Konferencja Klimatyczna). W czasie wolnym zgłębia wiedzę na temat stylu życia zero waste oraz slow-fashion. Żyje zgodnie z hasłem: Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.

Weronika Szyszka
Koordynatorka Programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – podczas studiów aktywnie angażowała się w działalność studencką, między innymi poprzez pełnienie funkcji przewodniczącej Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”, aktywny udział w konferencjach z zakresu praw człowieka i praw zwierząt oraz udzielanie porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UŚ.

Członkini polskiej delegacji na IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie uczestniczyła w 36. i 37. sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w roli młodzieżowego delegata. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Interesuje się prawami człowieka, ochroną klimatu oraz prawami zwierząt. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Aleksandra Krzykawska
Koordynatorka Programu Prawa Człowieka

Wielokrotna prelegentka na konferencjach na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym, prezentująca zagadnienia związane z tematyką praw człowieka. Doświadczenie organizacyjne zdobywała m.in. jako członkini Zespołu ds. Mobilności Samorządu Studentów UJ, członkini Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów WISE oraz w kołach naukowych Socjologii Prawa, jak również Ekonomii Biznesu Międzynarodowego. Pasjonują ją tematy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, w szczególności w odniesieniu do obszaru Afryki Subsaharyjskiej, a także: prawa człowieka, organizacje międzynarodowe, komunikacja międzykulturowa, podróże oraz zdrowy tryb życia. 

Studentka dwóch kierunków: Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomiczym, w ramach Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej, gdzie rozwija swoje pasje i umiejętności pod okiem tutora. Jest laureatką konkursu UJ z Prawa Cywilnego oraz finalistka konkursów: UJ z Historii Państwa i Prawa Polskiego, a także ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie Unii Europejskiej.

Karolina Tulik
Koordynatorka Programu Prawa Człowieka
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Przygodę z aktywizmem społecznym rozpoczęła mając 10 lat angażujac się w wolontariat w schronisku dla zwierząt. Brała udział w obradach Model United Nations. Ponadto, reprezentowała Polskę podczas międzynarodowej konferencji Women2Women w Bostonie, USA. Interesuje się kolarstwem, żeglarstwem, pływaniem, polityką międzynarodową, Prawami Człowieka, a w szczególności Kobiet. W wolnym czasie czyta książki i rozwiązuje zadania z matematyki.

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Julia Kuchta 
Koordynatorka Programu ONZ dla Młodych

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W kręgu jej zainteresowań leży również geopolityka, nauka języków obcych oraz szeroko pojęta działalność na rzecz młodzieży. Aktywnie uczestniczy w kole Myśli Geopolitycznej czy Samorządzie Studentów UJ. Brała aktywny udział w szeregu międzynarodowych konkurów i konferencji, m.in. w Rzymie, Hamburgu czy Kijowie. Wierzy że fundamentem przyszłości jest współpraca ponad podziałami z ludźmi z każdego zakątka świata - to właśnie tutaj pojawia się ONZ. 

Agnieszka Wójcik
Koordynatorka Programu ONZ dla Młodych
 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Absolwentka Center for American Law Studies w ramach programu Emory University School of Law & Georgia State University. Młodzieżowa Delegatka RP do ONZ w kadencji 2019-2020. Reprezentowała polską młodzież m.in. na 74. sesji Zgromadzenia Ogólne ONZ i Konferencji COP25 w Madrycie.


Interesuje się prawem międzynarodowym, sektorem pomocy humanitarnej i ochroną praw człowieka. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych organizacjach pozarządowych z obszaru praw człowieka, m.in. Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Humanity in Action czy Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także odbywając staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Uważa, że młodzi muszą mieć nie tylko „vote”, ale również „voice”. 

 • Twitter - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
Katarzyna Smętek
Koordynatorka Programu Polska w ONZ

Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz SciencesPo w Paryżu. Od najmłodszych lat zaangażowana w procesy ONZ oraz debaty międzynarodowej - uczestniczyła w licznych symulacjach Model United Nations oraz kilkunastu sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Ponadto, brała czynny udział m.in. w Spotkaniu Wysokiego Szczebla na temat Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju organizowanym przez Przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w marcu 2019 roku, Szczycie Klimatycznym w Abu Dhabi w czerwcu 2019 roku, Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Nowym Jorku we wrześniu 2019 roku oraz Paris Peace Forum w listopadzie 2019 roku.

 

Reprezentowała polską młodzież jako członek oficjalnej delegacji naszego kraju na takie wydarzenia jak Szczyt Klimatyczny Sekretarza Generalnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2019 roku oraz COP25 w grudniu 2019 roku w Madrycie. Jest również jedną z organizatorek Conference of Youth w Katowicach oraz inicjatorką Młodzieżowej Rady Klimatycznej, która będzie służyć jako organ doradczy przy Ministerstwie Klimatu.