© 2019 by United Nations Association Poland 

 Demokracja i prawa człowieka

"Demokracja i Prawa Człowieka" to program, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony demokracji i praw człowieka. Wolność, poszanowanie prerogatyw przysługujących każdemu oraz zasada okresowych i praworządnych wyborów to podstawowe elementy efektywnej demokracji. W zamian, tworzy ona naturalne środowisko służące ochronie i kultywacji sprawiedliwego traktowania należnego każdemu człowiekowi. Wszystkie wartości przyświecające wolności obywatelskiej są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi główny fundament naszego programu. 

Realizacja założeń statutowych programu zakłada edukację młodzieży w zakresie wyżej wymienionych wartości min. aktywności obywatelskiej i praw człowieka za pomocą środków takich jak wykłady, programy oraz działalność w mediach społecznościowych. W celu zwiększenia zasięgu i odbioru naszych działań, United Nations Association Poland dąży również do nawiązywania współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami, które podzielają założenia programu "Demokracja i Prawa Człowieka".

 

W ramach współpracy United Nations Association Poland oferuje promocję pokrewnych pomysłów i projektów poprzez środki masowego przekazu takie jak media społecznościowe oraz narzędzia służące komunikacji marketingowej m.in. strona internetowa, bądź udostępnianie materiałów reklamowych. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do skontaktowania się. 

 

Czym się zajmujemy w ramach tego programu?

  1. przybliżanie wagi demokracji i fundamentalnych praw człowieka (uściślonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) polskiemu społeczeństwu,

  2. promocję aktywności obywatelskiej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

  3. aktywne wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw charakteryzujących się zdolnościami do samoorganizacji bez impulsu ze strony władzy państwowej,

  4. promowanie działań, akcji społecznych, organizacji oraz instytucji, które wspierają działania na rzecz równego traktowania oraz respektowania praw każdego człowieka, które jednocześnie są zgodne z naszymi założeniami,

  5. współpraca z instytucjami, które podzielają cele programu "Demokracja i Prawa Człowieka".