Poznaj nasze programy i obszary działalności

Nasze cele, misję i wizję realizujemy w ramach aktywności i działań  w 5 rożnych programach poprzez współpracę w kraju i za granicą z różnymi instytucjami rządowymi, prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym młodzieżowymi, o podobnych celach działania. Nawiązujemy również współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizowanych projektów; oraz prowadzimy działalność naukową w zakresie dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych. 

 

Przede wszystkim organizujemy we własnym zakresie różnego rodzaju seminaria, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjny, konferencji, prelekcje czy wykłady dotyczące  bieżących wydarzeń z zakresu zrównoważonego rozwoju, demokracji i praw człowieka, prawa  i stosunków międzynarodowych, dyplomacji. Aktywnie wspieramy rozwój projektów nakierowanych na rozpowszechnianie  wiedzy o prawie i stosunkach międzynarodowych, współpracy handlowej i społecznej pomiędzy państwami. 

Jesteś organizatorem wydarzenia? Potrzebujesz wsparcia?

Chciałbyś/Chciałabyś uzyskać patronat UNAP? Napisz do nas na adres biuro@unapoland.org