top of page

#DeklaracjaNaszychPraw Art. 26 -

 Rozmowa z  Prezeską Inicjatyw Oświatowych

#DeklaracjaNaszychPraw Art. 7 -

 Rozmowa z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego

bottom of page