© 2019 by United Nations Association Poland 

Artykuł  3 - Prostytucja dziecięca

krótka analiza problemu autorstwa Bartłomieja Sendora

Już za niecały miesiąc minie 30 lat od 20 listopada 1989 r. dnia, w którym podczas 44 sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Konwencję o Prawach Dziecka[1] – uniwersalny międzynarodowy dokument, zainicjowany przez Polskę, a przyjęty przez niemal wszystkie państwa, gwarantujący podstawowy stopień ochrony dla tych którzy najbardziej jej potrzebują. Niespełna 11 lat później został przyjęty protokół dodatkowy dotyczący sprzedaży dzieci, dziecięcej prostytucji oraz dziecięcej pornografii.

Pomimo gwarancji prawa międzynarodowego nadal często zdarza nam się usłyszeć bądź przeczytać tragiczną historię dotyczącą prostytucji wśród najmłodszych. Często zajęci masą własnych spraw nie mamy chwili by zastanowić się nad problemem, który może otaczać także nas, ponieważ często podnosi się, że w mniej lub bardziej jawnej formie, do dziecięcej prostytucji dochodzi w prawie każdym z państw.

Pojęcie dziecięcej prostytucji, jak właściwie je rozumieć?

Zostało ono zdefiniowane w art. 2 protokołu dodatkowego do Konwencji o Prawach dziecka z 25 maja 2000 r. Dokument wyjaśnia, że jest to wykorzystywanie dziecka w czynnościach seksualnych w zamian za pieniądze lub jakąkolwiek inną formę wynagrodzenia (np. jedzenie, ubrania, prezenty).[1]

 

Zanim przejdziemy do dalszych rozważań warto zwrócić uwagę na fakt, że problem seksualnego wykorzystywania dzieci dotyczy tak samo płci żeńskiej, jak i męskiej. Często przybiera także zorganizowaną formę, a dzieci są wykorzystywane pod okiem alfonsów.

Dlaczego dzieci, a nie dorośli?  

Często powód jest bardziej oczywisty niż mogłoby się nam wydawać. Dzieci są łatwiejsze do wykorzystania, ponieważ mają mniejsze możliwości do obrony.

 

W wielu krajach powszechne są ciągle wierzenia, że stosunek seksualny z dziewicą zwiększa siły witalne, a także zwiastuje sukces w biznesie. Ponadto powszechne jest tłumaczenie oparte na tym, że stosunek seksualny z nieletnimi dziewiczymi dziećmi chroni przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogami płciowymi, a w niektórych kulturach żywe jest wierzenie, że pomaga on także w leczeniu np. HIV/AIDS.

 

Często przyczyną są także różnego rodzaju dewiacje, a także chęć spróbowania „czegoś nowego”. W tym zakresie bardzo poważnym problemem jest kwestia seks turystyki nastawionej na wykorzystanie dzieci.

 

 

 

 

 

Podłoża problemu, dlaczego do tego dochodzi?

Ubóstwo

Zgodnie z szacunkami UNICEF od 1982 roku około 30 milionów dzieci padło ofiarami handlu ludźmi. Ponadto Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że rocznie ofiarami handlu ludźmi może padać nawet 2,5 miliona osób. Podnosi się, że nawet około 79% z tych osób będzie wykorzystywane w celach przymusowego świadczenia usług seksualnych. Większość z nich stanowią kobiety, a aż 20% z nich to dzieci.[1] Dzieci padające ofiarami tego procederu często kuszone są wizją lepszego życia, nie zdając sobie sprawy z tego jaki los je czeka. Często jest to czynione pod przymusem.

Pieniądze

Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że kwestie związane z „najstarszym zawodem świata” są lukratywnym źródłem dochodu. W krajach rozwijających się perspektywa zarobku kilkunastu euro za jeden stosunek seksualny, w sytuacji, w której średnie dzienne zarobki wynoszą zaledwie kilka euro jest bardzo kusząca.[2]
„Seks dla przetrwania”

W niektórych afrykańskich kulturach kobiety po stracie swoich mężów zmuszone są radzić sobie samemu. Często w zamian za pomoc od innych mężczyzn muszą dać „to coś”[3]. Niestety podobny problem spotyka często dzieci. W przypadku braku środków do życia często zmuszone są one zmuszone do szukania innych możliwości zdobycia koniecznych do przetrwania środków. Szczególnie narażone są na to sieroty. Problem ten dotyczy głównie krajów trzeciego świata, ale w różnych sytuacjach może mieć miejsce także bardzo blisko nas (np. sytuacja powojenna sytuacja w Bośni i Hercegowinie[4]).

Jakie konsekwencje ma dziecięca prostytucja?

 

Dziecięca prostytucja niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Osoby które padły ofiarą tego procederu często same później stają się alfonsami, bądź w inny sposób są ciągle zaangażowane w to negatywne środowisko. Nawet jeśli komuś uda się uciec z tego fizycznie, często konsekwencjami z którymi ofiary zmagają się przez całe życie są napady agresji, brak zaufania, oraz depresja.

 

Od strony fizycznej, dzieci od samego początku narażone są tak, na zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak np. syfilis, czy HIV/AIDS, jak i na inne obrażenia fizyczne, ponieważ bardzo często w parze z wykorzystywaniem seksualnym idą inne formy przemocy fizycznej.

 

30 lat minęło…, a jak wygląda to w faktach?

 

  • Nawet 10 milionów dzieci może być ofiarami wykorzystywania seksualnego[1]

  • 40% osób zaangażowanych w prostytucję w Indiach to dzieci, wg. rządowych danych może to być nawet 1,2 miliona osób[2]

  • Dochody z czerpania korzyści z nierządu mogą sięgać nawet 99 miliardów dolarów rocznie

  • Ofiarami są często osoby szukające ochrony własnego zdrowia i życia[3]

 

Krótkie podsumowanie – to nie koniec

 

Zgodnie z tym z czym właśnie się zapoznałeś/zapoznałaś, problem nadal jest naprawdę poważny i palący. Być może w twojej głowie rodzi się pytanie, czy mogę coś zrobić, żeby temu zapobiec? Odpowiedź brzmi tak! Pomimo tego, że serce problemu często jest zlokalizowane tysiące kilometrów od nas istnieje wiele organizacji szerzących wiedzę o problemie, a także działających bezpośrednio w terenie polepszając warunki życiowe dzieci na całym świecie. Podstawą jest edukacja i świadomość istnienia problemu, jeśli udało Ci się dotrzeć do tego momentu, to masz to już za sobą. Teraz działania w praktyce – czas na Ciebie!

Źródła:

[1] https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

[2] https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

[3] https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html

[4] https://www.humanium.org/en/child-prostitution/?fbclid=IwAR1aBoCn2QfwU866iQocOS0vkswTmmV-QJ6Z6cD0bY7PLIk4IOFK6Hq6hNs

[5] https://www.youtube.com/watch?v=x5CK7RKCQr4

[6] http://www.medicalnewstoday.com/releases/20496.php

[7] https://zenodo.org/record/1259781#.Xb7wWi-BhQI

[8] http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/05/11/india.prostitution.children/index.html

[9] https://www.youtube.com/watch?v=y-PQjHHTN1M