top of page
UNAP TEAM (13).png

Koordynatorka

Projektu Ambasadorskiego

1.jpg
3.jpg
5.jpg
7.jpg
9.jpg
11.jpg
13.jpg
15.jpg
2.jpg
4.jpg
6.jpg
8.jpg
10-cel.jpg
12.jpg
14.jpg
16.jpg
17.jpg
banner strona internetowa program licealny.png

Partner strategiczny programu:

enea_logo_cmyk.png
ambasadorowie-ki liceum.png

Druga edycja programu "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju"  realizowanego przez United Nations Association - Poland, skierowana do uczniów liceów i techników, powstała po to, aby kreować przyszłych liderów zdolnych do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Nasz program ma na celu zrzeszenie zaangażowanych w społeczność szkolną i lokalną uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy przyczynią się do promocji działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs). Fundamentalnym hasłem Programu, jak i Stowarzyszenia United Nations Association - Poland, jest „edukacja, inspiracja i działanie”.

 Dla kogo powstał Program “Ambasador/ka Zrównoważonego Rozwoju”?

Dla uczniów lub uczennic szkół ponadpodstawowych w Polsce, którzy/re: 

 • regularnie angażują się w działalność szkolną i lokalną (w postaci np. kół naukowych/projektów społecznych), 

 • interesują się sprawami społecznymi w Polsce oraz na świecie, 

 • są pilni/-e i chętni/-e do działania,

 • wartości głoszone przez ONZ są im znane i bliskie.

Jakie zadania czekają na Ambasadora/-kę?

 • Zorganizowanie przynajmniej jednego projektu społecznego promującego SDGs w trakcie kadencji Programu,

 • aktywne uczestniczenie w szkoleniach zorganizowanych dla Ambasadorów/-ek przez pionierów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju takich jak BNP Paribas czy Fairtrade Polska w I edycji programu,

 • angażowanie się w pracę całego zespołu ambasadorskiego,

 • promowanie działalność w swojej szkole,

 • regularne sporządzanie sprawozdań ze swojej aktywności oraz przesyłanie ich mentorowi/mentorce w terminie określonym w regulaminie.

Co zyska Ambasador/ka dzięki przystąpieniu do programu?

 • opiekę, wiedzę i wsparcie od doświadczonej/doświadczonego mentorki/mentora, czyli członkini/-a UNA Polska,

 • dostęp do zamkniętych warsztatów z zakresu SDGs oraz innych szkoleń wspierających rozwój  kompetencji miękkich Ambasadora/-ki,

 • możliwość zaangażowania się w inicjatywę promującą SDGs w Polsce, realizowaną przez United Nations Association - Poland

 • poznanie inspirujących, zaangażowanych ludzi z całego państwa działających w obszarze SDGs.

Ambasadorowie oraz Ambasadorki zostaną wyłonieni do udziału w programie w drodze dwuetapowej rekrutacji, przez kolegium koordynatorów Programu oraz członków zarządu United Nations Association - Poland. W ramach pierwszego etapu zainteresowane osoby powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym linkiem: 

 

Po zakończeniu kadencji wszystkich Ambasadorów, zostanie wyłoniony najlepszy projekt przez koordynatorów Programu, zarząd United Nations Association - Poland oraz Grupę ENEA . Ambasador/-ka realizująca/-a dany projekt,  wraz z mentorem, zostaną nagrodzeni upominkami zapewnionymi przez naszego partnera strategicznego, tj. Grupę ENEA.

 

Ponadto, nagrodzone zostaną również dwa wyróżniające się projekty (ich autorzy i opiekunowie, czyli mentorzy), w następujących kategoriach:

• najbardziej kreatywny projekt,

• projekt ponad podziałami - projekt angażujący w działanie różne grupy społeczne, wiekowe lub narodowościowe

logo v.png
Untitled (400 x 1920 px).png
bottom of page