© 2019 by United Nations Association Poland 

Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Choć nasza cywilizacja stoi na wysokim poziomie rozwoju technologicznego, to wciąż wiele krajów boryka się z zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb życiowych obywateli, takich jak: dostęp do żywności, wody pitnej czy edukacji. Pomiędzy państwami poszczególnych kontynentów występują znaczące nierówności społeczno - gospodarcze, które sprawiają że określenie Trzeci Świat w XXI wieku pozostaje w dużym stopniu aktualne. 

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego zaproponowała 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmujących 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Rezolucja ta została podpisana przez 193 państwa członkowskie ONZ i jest poniekąd kontynuacją Milenialnych Celów Rozwoju. Program zmierza m.in. do: eliminacji ubóstwa i głodu na świecie, zapewnienia wszystkim ludziom dobrej jakości życia i edukacji, równości płci, ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnej konsumpcji.

Wbrew pozorom również w Polsce istnieją obszary nad którymi powinniśmy pracować, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Wierzymy, że kluczem do rozwoju jest zbudowanie świadomego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację i wzajemne zrozumienie. Naszym zadaniem jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zachęcanie do czynnego udziału w debacie dotyczącej problemów społeczno – gospodarczych naszego kraju. Poprzez warsztaty, kampanie społeczne i inne działania chcemy zwrócić uwagę polskiego społeczeństwa na najbardziej nurtujące problemy naszych czasów i występujące między nimi zależności oraz rozbudzić empatię i chęć współpracy nad rozwiązaniami. 

Jedynie poprzez współdziałanie możemy faktycznie dążyć do rozwoju i podnosić jakość życia w Polsce, dlatego tak ważna jest edukacja i zrozumienie, że przykładowo troska o środowisko, czy też przemyślana pomoc uboższym warstwom społecznym w dłuższej perspektywie czasu jest korzystna dla wszystkich obywateli.

Czym się zajmujemy w ramach tego programu?

  • „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”, czyli przygotowujemy zajęcia w formie zabawy/ burzy mózgów dla dzieci

      i młodzieży rozbudzające w nich wrażliwość społeczną i zainteresowania obszarami takimi jak np. ekologia;

  • Prowadzimy warsztaty zachęcające nauczycieli do promowania wartości społeczeństwa obywatelskiego i poruszania problemów zrównoważonego rozwoju w szkołach;

  • Aranżujemy spotkania dyskusyjne dla dorosłych z udziałem ekspertów zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju

      w Polsce;

  • Badamy poziom świadomości dotyczącej poszczególnych problemów społeczno – gospodarczych w Polsce,

  • Tworzymy kampanie medialne popularyzujące ideę społeczeństwa obywatelskiego i aktywizujące mieszkańców naszego kraju,

  • Organizujemy konferencje interdyscyplinarne w celu kompleksowego poszerzania wiedzy i opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju Polski;

  • Współpracujemy z innymi organizacjami, których priorytetem jest szeroko pojęty rozwój i podnoszenie jakości życia w Polsce

 

Cały czas się rozwijamy i jesteśmy otwarci na nowe propozycje!