Marta Skobel

Koordynatorka Programu

Natalia Stasik

Koordynatorka

Projektu Ambasadorskiego

Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

Copy of Gra Miejska-Legnica 1.png

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego zaproponowała 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmujących 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Rezolucja ta została podpisana przez 193 państwa członkowskie ONZ i jest poniekąd kontynuacją Milenialnych Celów Rozwoju. Program zmierza m.in. do: eliminacji ubóstwa i głodu na świecie, zapewnienia wszystkim ludziom dobrej jakości życia i edukacji, równości płci, ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnej konsumpcji.

W ramach naszego programu, prowadzimy działania zorientowane przede wszystkim na samorządy, młodzież szkolną i uniwersytecką, działania edukacyjne i kampanijne. Organizujemy i bierzemy udział w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i warsztatach. Prowadzimy zajęcia w szkołach i na uczelniach wyższych - działamy również z instytucjami administracji rządowej oraz NGO. Kontaktagenda2030@unapoland.org 

Karolina Gajęcka

Koordynatorka Programu

Weronika Adamczak

Koordynatorka Newslettera

Projekt "Ambasador/ka Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) UNAP"

Ruszamy z II edycją programu ambasadorskiego dla licealistów i licealistek oraz I edycją programu ambasadorskiego dla studentów i studentek! Pełniąc funkcję ambasadora/ki, masz niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju, udziału w serii tematycznych warsztatów oraz będziesz mógł/mogła realizować swoje pomysły w formie projektów. A to wszystko przy wsparciu mentora/mentorki! 

Edukacja
215689624_4565819203452122_1238170615033893791_n.jpg
Gry terenowe - odkryj historię miasta oraz poznaj Cele Zrównoważonego Rozwoju!

Celem gier miejskich jest zabawa w gronie najbliższych a także zdobywanie wiedzy z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju i historii Wrocławia. Gra to świetny sposób na spędzenie soboty z rodziną i znajomymi. 

Zadaniem uczestników, którzy będą podzieleni na 4-osobowe zespoły, będzie znalezienie kolejnych stacji, rozwiązanie zadań i zagadek, wszystko by zdobyć jak największą ilość punktów i dobrze się bawić. Dla najlepszych przewidziane są nagrody. Gra przeznaczona jest zarówno dla dorosłych jak i dla najmłodszych. 

Edukacja
DSC_0309.JPG
Pierwsze strony + okładka (nowe logo).jpg
Publikacja "Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki"

W raporcie „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki", który powstał we współpracy z 18 samorządami z 11 województw,  w przystępny sposób pokazujemy jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030, w szczególności celu 11 odnoszącego się do zrównoważonych miast i społeczności. 

Samorządy
DSC_0143_edited.jpg
Współpraca z samorządami

Efektem podpisanych porozumień z Prezydentami m.in. Legnicy i Świdnicy jest organizacji szeregu inicjatyw dla mieszkańców - gier miejskich, warsztatów czy wystaw fotograficznych. Zapraszamy wszystkich samorządowców do współpracy!

Samorządy
Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

W październiku 2020 r. United Nations Association Poland oficjalnie przystąpiło do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju podczas Krajowego Forum Interesariuszy organizowanym corocznie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Instytucje
Screen Shot 2020-10-08 at 14.59.35.png