Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego zaproponowała 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmujących 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Rezolucja ta została podpisana przez 193 państwa członkowskie ONZ i jest poniekąd kontynuacją Milenialnych Celów Rozwoju. Program zmierza m.in. do: eliminacji ubóstwa i głodu na świecie, zapewnienia wszystkim ludziom dobrej jakości życia i edukacji, równości płci, ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnej konsumpcji.

Weronika Szyszka

Koordynatorka Programu

Karolina Gajęcka

Koordynatorka Programu

Natalia Stasik

Koordynatorka

Programu Ambasadorskiego

Weronika Adamczak

Koordynatorka Programu

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Publikacja: „Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki" 

Pierwsze strony + okładka (nowe logo).jp

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Ambasador Zrównoważonego Rozwoju

123318017_3839465536087496_4817443310504

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Zapraszamy władze miast do współpracy!

DSC_0143_edited.jpg

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Gra miejska: Poznaj SDGs

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Krajowe Forum Interesariuszy - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Pobierz klikając w zdjęcie:

Biuletyn #SDGs Decoded

Copyright 2020. United Nations Association Poland