Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego zaproponowała 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmujących 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Rezolucja ta została podpisana przez 193 państwa członkowskie ONZ i jest poniekąd kontynuacją Milenialnych Celów Rozwoju. Program zmierza m.in. do: eliminacji ubóstwa i głodu na świecie, zapewnienia wszystkim ludziom dobrej jakości życia i edukacji, równości płci, ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnej konsumpcji.

Copy of Gra Miejska-Legnica 1.png
logo v.png
Marta Skobel

Koordynatorka Programu

Karolina Gajęcka

Koordynatorka Programu

Natalia Stasik

Koordynatorka

Programu Ambasadorskiego

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Samorządy

Publikacja: „Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki" 

Pierwsze strony + okładka (nowe logo).jp

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Edukacja

Ambasador Zrównoważonego Rozwoju

123318017_3839465536087496_4817443310504

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Samorządy

Zapraszamy władze miast do współpracy!

DSC_0143_edited.jpg

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Edukacja

Gra miejska: Poznaj SDGs

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Instytucje

Krajowe Forum Interesariuszy - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Kliknij w zdjęcie i dowiedz się więcej ----->

Edukacja

Pobierz klikając w zdjęcie:

Biuletyn #SDGs Decoded